Jätevesineuvonta

Omakotiliitto tarjoaa haja-asutusalueen valtakunnallista jätevesineuvontaa puhelimitse torstaisin klo 19-20 numerosta 010 80130. 


Jätevesi

Haja-asutusalueen asukas vastaa kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnosta. Jätevesijärjestelmästä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnollinen jätevesijärjestelmä pitää juomavesikaivot puhtaina, estää lähivesistöjen rehevöitymistä ja pitää kiinteistön hygieenisen tilan hyvänä.

Opas haja-asutusalueen jätevesiratkaisuihin

Lue ja lataa itsellesi Omakotiliiton tuore Opas haja-asutusalueen jätevesiratkaisuihin. Opas on PDF-muodossa.


Jätevesiopas_2017_4_kansi

Haja-asutusalueen jätevesiratkaisut

Milloin jätevesijärjestelmän kunnostustoimenpiteitä ei tarvita?

 1. Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, kiinteistön jätevesijärjestelmä on kunnossa

 2. Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon

 3. Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä

 4. Jos vakituisessa käytössä olevan kiinteistön omistaja on syntynyt 9.3.1943 tai ennen (kaikkien asunnon haltijoiden tulee täyttää ikävaatimus) Tämä ei koske vapaa-ajan asuntoja

 5. Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
   

Milloin jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa?

Rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai vedenhankinnan pohjavesialueella:

 1. Jätevesijärjestelmä kuntoon 31.10.2019 mennessä

 2. Kunta voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa, lupa myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan:

  1. Poikkeamismahdollisuus, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni

  2. Poikkeamismahdollisuus, jos kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle

Rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (katso http://www.ymparisto.fi/satametria):

 1. Jätevesijärjestelmä tulee laittaa kuntoon suuren remontin yhteydessä

 2. Vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoa koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan

 3. Rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö

 4. Ei poikkeamismahdollisuutta

Alueet kartalla 

Syken karttapalvelussa näet siirtymäaika-alueet ja niiden varovyöhykkeet sekä pohjavesialueet.

Paikalliset hankkeet 

Paikallisten hankkeiden sivuilta löydät tietoa tapahtumista ja kiinteistökohtaisesta neuvonnasta. Tutustu alueesi hankkeeseen:

Imatra, Jässi-jätevesihanke
Häme, Jässi-jätevesihanke
Kainuu, Kainuun jätevesi-hanke
Keski-Suomi, Keski-Suomen jätevesineuvonta
Lappeenranta, Jässi-jätevesihanke
Lappi, Jätevesineuvonta
Mikkeli, Omavesi-hanke
Pirkanmaa, Jätevesineuvonta
Pohjanmaa, Jässi-jätevesineuvonta
Pohjois-Pohjanmaa, Jätevesineuvonta
Pohjois-Karjala, Jässi-jätevesineuvonta
Satakunta, Jänes-jätevesineuvonta
Uusimaa, Jätevesineuvonta
Länsi-Uusimaa, Linkki-hanke
Varsinais-Suomi, Jätevesineuvonta
Käymäläseura Huussi ry, Jätevesineuvonta

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä