Myös vanhoilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus

Energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013. Lain voimaan tultua vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus kiinteistön kaupan tai talon vuokrauksen yhteydessä. Ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus siirtymäajan jälkeen 1.6.2017 lähtien. Energiatodistusta ei vaadita vapaa-ajan asunnoilta tai alle 50 m2 rakennuksilta.

Energialuokka tulee kertoa myynti- tai vuokrausilmoituksessa ja energiatodistuksen tulee olla ostajan nähtävillä asuntonäytössä. Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan.

Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Rakennuksen ostoenergian kulutuksella tarkoitetaan energiaa, joka hankitaan rakennukseen esimerkiksi sähköverkosta, kaukolämpöverkosta, kaukojäähdytysverkosta ja uusiutuvan tai fossiilisen polttoaineen sisältämänä energiana.


talolaskin

Energiatodistuksen laatijan pätevyys

Energiatodistuksen saa antaa energiatodistuksen laadintaan pätevyyden saanut henkilö. Pätevyystasoja on kaksi: perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys ja ylemmän tason energiatodistuslaatijan pätevyys. Ylemmän tason pätevyys vaaditaan mm. silloin, jos rakennus on jäähdytetty. Energiatodistuksen teettämisen arvioitiin maksavan 500-1500 euroa, alan kilpailun kautta todistuksen hinta oli vuonna 2014 300-360 euroa (lähde Motiva). Energiatodistuksen teettäminen kannattaa aina kilpailuttaa.

Energiatodistuksen laatijan tulee toimittaa laadittu energiatodistus ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.


Huojennuksia todistuksen laadintaan

Energiatodistus voidaan laatia eräissä tapauksissa valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että todistuksen laatijan itse ei tarvitse tulla paikan päälle eikä talolle tarvitse määritellä energialuokkaa. Kevennetty menettely on mahdollista esimeriksi lähisukulaisten välisessä myynnissä tai silloin, jos kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti. Kevennetty menettely on myös mahdollista, jos talon arvo on vähäinen. Vähäisen arvona pidetään tilannetta, jossa myyntihinta on alle 50 000 euroa.

Ajankohtaista

Laki rakennuksen energiatodistuksesta pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuus-direktiiveihin (2002 ja 2010), joiden tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä ilmaston ja ympäristön suojelu.

Vuoden 2017 alusta astuu voimaan lainmuutos, jonka perusteella rakennuksen energiatodistus vaaditaan entistä laajemmalta joukolta rakennuksia. 

Omakotiliitto toteutti kansalaisaloitteen energiatodistusta koskevan lain muuttamiseksi. Erityisen epäoikeuden mukainen on sähkön energiamuotokerroin 1,7, joka johtaa sähkölämmitteisen talon osalta huonompaan energialuokkaan kun verrataan rakennusominaisuuksiltaan vastaavaan, mutta muulla tavoin lämmitettyyn taloon. 

Energiamuotokertoimien muutos, jossa epäkohtaa sähkön osalta on korjattu, astuu voimaan 1.1.2018. Energiamuotokertoimet tulevat olemaan seuraavat: 1) sähkö 1,20; 2) kaukolämpö 0,50; 3) kaukojäähdytys 0,28; 4) fossiiliset polttoaineet 1,00; 5) rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50. 

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä