Tietosuojaseloste 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Omakotiliitto ry, Asemapäällikönkatu 12B, 00520 Helsinki
Puh. (09) 680 3710, kotisivut: www.omakotiliitto.fi, sähköposti: toimisto@omakotiliitto.fi

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Riikka Hyvärinen, järjestöasiantuntija, hallinto
Sari Myrskyneva, järjestöasiantuntija

3. Rekisterin nimi

Suomen Omakotiliitto ry: n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja jäsenyhdistysten jäsenistä jäsensuhteen hoitamiseksi. Tietojen perusteella henkilöjäsenille lähetetään esimerkiksi jäsenlehti, jäsentiedotteet, jäsenkortti ja kerätään jäsenyhdistyksen jäsenmaksut. Tietoja käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin. Muiden kuin nimen ja osoitetiedon osalta tietojen käsittelyn tarkoituksena on Omakotiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen. Jäsenyyden edellytyksenä olevat pakolliset tiedot ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

5. Rekisterin tietosisältö

 1. Jäsenen nimi ja osoitetiedot
 2. Jäsennumero ja jäsenyyden laji
 3. Tilatunnus (aktiivi tai poistettu)
 4. Viimeisin muutospäivämäärä ja tekijä
 5. Muutoshistoria, jäsenyys- ja maksuhistoria
 6. Puhelinnumerotiedot, sähköpostiosoite
 7. Syntymäpäivä, kieli, sukupuoli, koulutus ja ammattinimike
 8. Markkinoinninesto
 9. Asumis- ja lämmitysmuoto sekä tonttitiedot
 10. Jäseneksi liittymispäivä, eropäivä ja eron peruste
 11. Jäsenmaksutiedot

Liiton sisäiset tiedot: paikallisyhdistystiedot, luottamustoimitiedot, palkitsemiset ja merkintä uusien jäsenten hankinnasta, tieto huoltokirjan käytöstä, cashback-koodi ja lisätiedot kenttä, johon kirjataan lisätietoja asiakaspalvelun hoitamisen tueksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 1. Suomen Omakotiliitto ry:n esitteen liittymiskuponki
 2. Jäsenmaksukirjeen ystäväkortti
 3. Suomen Omakotilehden liittymiskuponki
 4. Liiton kotisivujen liittymislomake
 5. Paikallisyhdistyksien toimittamat tiedot
 6. Jäsenen puhelimitse tai sähköpostilla ilmoittamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osoitetietoja voidaan luovuttaa kertaluontoiseen suoramarkkinointitarkoitukseen vain perusteellisen tapauskohtaisen harkinnan nojalla. Tapaukset liittyvät yhteistyökumppanuuksiin ja jäseneduista ja –palveluista kertomiseen. Liiton linjausten mukaan henkilötietojen luovutuksen tulee olla vahvasti yhteydessä järjestötoimintaan ja sen kehittämiseen. (1.10.2009)

Tietojen luovutukset:

Jäsenedun tarjoaminen: Verisure Oy, tietoja ei luovuteta, jos jäsentiedoissa on suoramarkkinointikielto.
Jäsenedun voimassaolon tarkistaminen: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike,
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, St1

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso. Esityksen rekisterinpitäjälle käyttöoikeuden haltijasta tekee kukin jäsenyhdistys. Jäsenrekisteriä käytetään henkilökohtaisella tunnuksen ja salasanalla. Internet -ympäristössä hyödynnettävä jäsenrekisteri on suojattu palomuurein. Omakotiliiton henkilökuntaan kuuluvat nimetyt henkilöt toimivat jäsenrekisterin pääkäyttäjinä. Jäsenyhdistykset voivat käyttää toiminnassaan hyväkseen rekisterin henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta luvatta ulkopuolisille.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Suomen Omakotiliitto ry:n toimistoon. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

10. Virheen oikaisu  

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan Suomen Omakotiliitto ry:n toimistoon.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja pykälän. Kiellon voi tehdä puhelimitse tai kirjallisesti liiton toimistoon, liiton kotisivuilla https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/paivita_jasentietosi tai jäsensivuilla https://secure.jaicom.com/omakotiliittoeasiointi/.

12. Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaika on 10 vuotta jäsenyyden päättymisestä. 

13. Yhteydenotot

Henkilötietoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Suomen Omakotiliitto ry:hyn osoitteeseen Asemapäällikönkatu 12B, 005230 Helsinki tai puhelimitse (09) 680 3710 tai sähköpostitse toimisto@omakotiliitto.fi.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä