Asuminen on perustarve - Omakotiliitto valvoo etujasi

Valtaosa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Omakotiliitto haluaa edistää pientalovaltaista asumistapaa ja tuoda suomalaiseen asuntopolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja. Liitto kunnioittaa yksilöllistä asumismuotoa, yhteisöllisyyttä ja viihtyisää asuinympäristöä.

Omakotiliiton tavoitteet ovat:

  • Turvata omakotiasumisen ja pientaloasumisen kustannusten ja velvoitteiden kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus.
  • Edistää pientalon remontointiin, peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä näiden teettämiseen liittyvää tietoutta ja neuvontaa.
  • Saada pientalon omistajan ääni kuuluviin edistämällä kansalaisvaikuttamista.

Lue lisää vaikuttamistyöstämme >>


 

Omakotiyhdistykset ja vapaa-ajan asukasyhdistykset tekevät paikallista edunvalvontatyötä

Paikallinen edunvalvonta suuntautuu yleensä kuntaan päin. Kyse on asuinalueen viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttamisesta ‒ asioista, jotka liittyvät pientaloasukkaiden arkeen ja asuinympäristöön.

Pientaloasukkaita edustavat paikalliset yhdistykset ovat kaavoituksen osallisia, joilta kysytään automaattisesti lausuntoja vireillä olevista kaavahankkeista.

Yhdistykset voivat tehdä myös aloitteita kuntaan päin pientaloasumisen edistämiseksi. Yhdistysten edunvalvonnan kohteena ovat erityisesti kuntien päättäjät. Kunnalliset maksut ja taksat, sekä kiinteistövero vaikuttavat merkittävällä tavalla pientaloasukkaiden arkeen.

Omakotiliitto tukee jäsenyhdistyksiään mahdollisuuksiensa mukaan näiden edunvalvontatyössä.

Lue lisää paikallisesta vaikuttamisesta >>


Omakotiliitto seuraa myös EU-tasolla asumisen lainsäädännön ja kustannusten kehittymistä

On tärkeää olla mukana jo asioiden valmisteluvaiheessa, koska EU-säännösten voimaanpanovaiheessa kotimainen tulkintamahdollisuus on hyvin rajoitettua. Lue lisää vaikuttamista kansainvälisellä tasolla >>


Jäsenenä paremman huomisen vuoksi

Omakotiyhdistykset ympäri Suomen keräävät yhteen pientalohenkisiä asukkaita, jotka kantavat huolta asumisestaan, ympäristöstään ja lähimmäisistään. 

Omakotiyhdistyksen perustehtävä on toimia asukkaiden äänitorvena paikallisiin päättäjiin päin. Tämän tehtävän ohessa yhdistykset usein järjestävät tapahtumia kuten siivoustalkoita, puutarhapäiviä tai messumatkoja.

Omakotiliitto toimii kattojärjestönä maamme omakotiyhdistyksille. Kun paikallisyhdistykset vaikuttavat asumisen asioihin paikallistasolla, tekee liitto vaikutustyötään valtakunnallisella tasolla lainsäädännön valmistelussa ja kehittämisessä. 

Olemme mukana erilaisissa työryhmissä ja annamme asiantuntijalausuntoja lakialoitteisiin ja -muutoksiin.  


Vaikuttaminen-Lisää-todellisia-vaihtoehtoja
Haluamme tuoda suomalaiseen asuntopolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja. Kaupungistuminen ei sulje pois eri asumismuotojen yhteiseloa. Kuva: AdobeStock

Omakotiliitto haluaa edistää pientalovaltaista asumistapaa ja tuoda suomalaiseen asuntopolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja.


60-80 %
suomalaisista haluaisi asua pientalossa
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä