Hiekoittamalla pihatien voit säästää pitkän pennin

Sanomalehti Karjalaisen juttu (helmikuussa 2018) omakotitalon omistajan vastuusta liukastumistapauksissa herätti runsaasti kysymyksiä jäsenistössämme. Nyt Omakotiliiton lakineuvoja, asianajaja Harri Kontturi täsmentää jutussa käsiteltyjä vastuukysymyksiä.


Onko omakotitalon omistaja vastuussa, jos kutsumaton vieras liukastuu pihamaalla?

Omakotitalon omistaja todellakin on vastuussa, jos hän on laiminlyönyt pihansa talvikunnossapidon ja kutsumaton vieras liukastuu pihamaalla kävellessään talon pääovelle. Sillä ei ole merkitystä, onko henkilö jakamassa postia, kysymässä tietä vai kaupustelemassa.

– Lähtökohtana on, että kiinteistön omistaja on vastuussa piha-alueen kunnossapidosta. Omakotitalon omistaja on velvollinen huolehtimaan, että talossa vierailevat voivat kulkea pihamaalla tavanomaisia kulkureittejä pitkin ilman liukastumisvaaraa, Kontturi toteaa.

Kunnossapitovastuu ei kuitenkaan kata erillistä reittiä esimerkiksi päärakennukselta autotallille tai varastoon, koska niitä ei ole tarkoitettu muille kuin talossa asuville. Kontturi muistuttaa, että korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta eli esimerkiksi hiekoittamisen laiminlyöntiä.

Eikö omakotitalon piha-alue kuulukaan kotirauhan piiriin?

Omakotitalon piha-alue katsotaan yksityisalueeksi, jota suojaa perustuslaissa säädetty kotirauha. Kotirauhan suojaamalle alueelle saa kuitenkin mennä hyvissä aikeissa, esimerkiksi kysymään tietä tai kaupustelemaan. Jos tällöin kuljetaan muulla alueella kuin tavanomaisella kulkureitillä, vastuu siirtyy helposti vierailijalle. Kotirauhan häirinnäksi toiminta muuttuu vasta, kun ulkopuolista on kehotettu poistumaan tai hän on tunkeutunut alueelle ohittamalla tai murtamalla jonkin esteen kuten oven tai aidan. Tällaisen menettelyn seuraamuksista omistaja ei tavallisesti voi olla vastuussa.

Vapauttaako ”Ei talvikunnossapitoa”- tai ”Yksityisalue”-kyltti vastuusta?

Kotirauhan piiriin kuuluvalle alueelle saa mennä hyvissä aikeissa, eikä erillinen kyltti muuta asiaa. Vastuun siirtäminen kulkijalle kyltin avulla ei välttämättä ole lain silmissä tehokas. Korvauksen määrään ja sen sovitteluun kyltin viestillä voi sen sijaan olla vaikutusta, koska se saattaa merkitä ulkopuoliselle omaan kulkemiseen liittyen erityistä huolellisuusvelvoitetta.

Ei talvikunnossapitoa
Kotirauhan piiriin kuuluvalle alueelle saa mennä hyvissä aikeissa, eikä erillinen kyltti muuta asiaa. Vastuun siirtäminen kulkijalle kyltin avulla ei välttämättä ole lain silmissä tehokas. Kuva: Kuvatoimisto Rodeo

Voiko vastuun välttää aitaamalla pihan?

Kotirauhan rikkomiseen liittyy olennaisesti tunkeutumisen käsite, joka tarkoittaa jonkinlaisen esteen ohittamista tai murtamista. Tunkeutumista voi olla esimerkiksi aidan yli kiipeäminen, oven työntäminen auki tai pihamaalle tuleminen kiellosta huolimatta.

Mikäli henkilö on kiivennyt korkean, selvästi kulkemisen estävän aidan yli tai murtanut portin lukon ja liukastuu, ei korvausvastuun langettaminen kiinteistönomistajan vastuulle yleensä ole perusteltua. Tällöin voidaan katsoa, että toimenpiteet liukkaalle paikalle pääsyn estämiseksi ovat olleet riittäviä.

– Jos joku tulee kielloista huolimatta pihamaalle ja liukastuu, niin voidaan todeta, että hän on ottanut oman riskin ja kantaa siitä myös vastuun, Kontturi selventää.

Onko kiinteistön omistaja korvausvastuussa silloinkin, jos esimerkiksi murtovaras loukkaantuu pihamaalla?

Vahingonkorvausvastuuta arvioitaessa ja korvauksen suuruutta määritellessä myös alueella liikkuminen ”tavanomaisesta poikkeavassa tarkoituksessa” voidaan ottaa huomioon ja vastuuta vahingosta välttämättä synny lainkaan.

–Toki pihalla liikkujan aikeilla on merkitystä, kun mietitään korvausvastuun määrää ja laajuutta. Jos esimerkiksi murtovaras kaatuu pakenemistilanteessa, vamman voidaan katsoa olevan helposti omaa tuottamusta, vaikka tämä olisikin käyttänyt pääasiallista kulkureittiä.

Tilanne on sama, jos varastamisaikeissa tai tirkistelyreissullaan pihamaalle tullut vieras on hiippaillut nurmialueen poikki hoitamattomalla takapihalla yön pimeinä tunteina. Tällöin kiinteistönomistajan korvausvastuu ei välttämättä ulotu liikkujan saamiin vammoihin. 

Kontturi muistuttaa, että vahingonkorvausriidoissa tuomiota voidaan tuomioistuimen toimesta sovitella.

– Jos liikkujan menettely ja siitä tullut seuraamus on kiinteistön omistajan kannalta olosuhteisiin nähden kohtuuton, voidaan kiinteistönomistaja jättää jopa kokonaan tuomitsematta korvauksiin.

Entä mikä on pihamaalla liikkujan oma vastuu?

Lähtökohtana on, että kaduilla ja pihoilla liikkuvan on voitava luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista. Omakotitalon pihamaalle on kuitenkin harvalla asiaa, ja useimmiten vastuukysymykset kolahtavatkin kerrostalo- ja rivitaloyhtiöiden kohdalle.

Kontturi muistuttaa, että jos omakotialueella on paljon lapsia, niin kiinteistönomistajalla on korostettu huolenpitovelvollisuus vaaratilanteen torjumiseksi.

– Täytyy pohtia, onko mahdollista, että naapurin lapset uteliaisuuttaan naapurin puolelle tullessaan voisivat joutua vaaraan. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi suojaamatta jääneet hylätyt kaivot tai helposti päälle kaatuvat halko- tai lautapinot. Omistajan kannattaa ennakoida ja estää vaaratilanteet.

– Jos jotain ikävää sattuu, vaaran ennakoitavuudella on korvauskysymyksissä merkitystä.

Kontturi muistuttaa, että kiinteistönomistajan tavanomaisiin kotivakuutuksiin liittyvä vastuuvakuutus yleensä korvaa normaalit liukastumiseen liittyvät vammat.

Jos taas käy niin huonosti, että esimerkiksi kiinteistöllä sijaitsevaan vanhaan, huonosti suojattuun kaivoon tippuu joku, joka vammautuu ja tarvitsee jatkuvaa hoitoa vuosikausiksi, voivat korvattaviksi tulevat kustannukset nousta todella suuriksi. Niitä tavanomaiset vakuutukset eivät välttämättä kata läheskään.

–  Kiinteistön omistajan on otettava huomioon vieraan eksyminen omalle pihalle tai kiinteistölle. Vanhat, käytöstä poistetut kaivot ovat tyypillisiä omakotitalon vaaranpaikkoja.


Lumenluonti
Korvausvastuu arvioidaan aina tuottamuksen kautta: Jos et ole asialle mitään tehnyt, olet syyllinen.

Onko kiinteistön omistaja vastuussa pihansa kunnossapidosta myös lomamatkojen ja muiden pidempien poissaolojen aikana?

– Kyllä. Normaalit kulkureitit on pidettävä kunnossa, vaikka olisi talvisin Kanariansaarilla 3 kuukautta, Kontturi sanoo.

Pitkien poissaolojen aikana kannattaakin sopia naapurin kanssa, että myös matkoilla olevan pihamaan pääasialliset kulkureitit hiekoitetaan.

– Jos tiedät, että tietyillä keleillä kadulta pääovelle johtava kulkuväylä jäätyy, niin kannattaa laskea talvikunnossapidon kustannukset ulkomailla oleilun kustannuksiin mukaan. Korvausvastuu arvioidaan aina tuottamuksen kautta: Jos et ole asialle mitään tehnyt, olet syyllinen. Jos taas olet todistettavasti pyrkinyt kohtuudella edellytettävällä tavalla huolehtimaan turvallisuudesta, voidaan sinut vapauttaa vastuusta.


Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Omakotiliiton Jäsenkirjeessä  2/2018. Jäsenenä saat aina ilmoituksen sähköpostiisi kun uusin Jäsenkirje ilmestyy!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä