Kiinteistövero

Kiinteistöverotus nähdään usein vain irrallisena elementtinä verotuksessa, mutta tosiasiassa se lisää merkittävästi pientaloasukkaiden kokonaisverorasitetta

Kiinteistöverotus on merkittävä osa omakotiasumisen asumiskustannuksia (n. 20-25 prosenttia) ja asumisen kokonaisverotusta. Pientaloissa asuvien kotitalouksien asumiskustannusten kasvu Suomessa on ollut 4,4 % vuodessa vuosina 2009–2013. Kulujen ennustetaan kasvavan edelleen 3,6 prosenttia vuodessa vuosittain 2018 mennessä (Pellervon taloustutkimus PTT).

Kiinteistöverotus on noussut jo yli kolminkertaiseksi verojärjestelmän olemassaoloaikana, kiinteistöveroprosenttien korotusten, kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen korotusten sekä verotusarvojen laskentaperusteiden korotusten sekä maan arvon tavoitearvojen korotusten johdosta. Vuodelle 2014 tehdyt kiinteistöjen verotusarvojen nostot sekä vuodesta 2015 voimaantulleet kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen korotukset kuntien päättämien kiinteistöveroprosenttien korotusten ohella vaikeuttavat suuresti asumista pientaloissa erityisesti pienituloisten, yksineläjien ja vanhusten osalta.

Kiinteistövero on noussut tänä vuonna lähes puolessa Suomen kunnista. Korotukset kohdistuvat eniten omakotiasujiin. Lisäksi joka neljäs kunta on korottanut tänä vuonna vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroa.

Pellervon taloustutkimuksen maaliskuussa 2015 Omakotiliitolle tekemän selvityksen mukaan omakotitaloasujat maksavat enemmän kiinteistöveroja kuin asunto-osakeyhtiöissä asuvat. Kiinteistöveron arvo on suhteellisesti ankarampi pienituloisilla kuin suurituloisilla ja määrällisesti eniten kiinteistöveroja maksavat 45-74 –vuotiaat. Kiinteistöverojen osuus asuntokunnan ansioista on suhteellisesti korkein yli 75-vuotiailla. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella asuvat omakotitaloasujat maksavat muita ryhmiä selvästi korkeampia kiinteistöveroja.

Omakotiliiton ehdotukset

1. Omakotiliitto esittää, että kiinteistöveron kehittämisessä lähtökohdaksi tulee ottaa asumistalous ja sen käytettävissä olevat tulot sekä verotuksen oikeudenmukainen ja kohtuullinen kohdistuminen asukkaisiin asumismuodosta riippumatta. Kiinteistöverotus tulee nähdä osana verovelvollisen kokonaisverorasitetta. Kiinteistöverotusta tulee Omakotiliiton mielestä kehittää niin, että se tulee tasapuoliseksi eri asumismuodoille.

2. Omakotiliiton mielestä kiinteistöveron määrän kasvu on pysäytettävä. Kiinteistövero ei saa olla automaatti, jonka tarkoituksena on verotuottojen kerääminen jatkuvasti veroprosentteja, rajoja ja tavoitearvoja nostamalla. Asuntojen hintojen laskun tulee heijastua kiinteistöveroon myös laskevasti, esimerkiksi tonttihintojen vaikutusten osalta. Asumisen verotuksen ja tukijärjestelmien avulla pitää tuoda ratkaisu siihen, että kenenkään ei pidä joutua luopumaan kiinteistöstään kiinteistöverotuksen takia.  Kiinteistöverotuksen käyttö ja kehittäminen valtion ja kuntien talouden paikkaajana on katkaistava. Kiinteistöverotuksen tuottojen tulee selkeämmin kohdistua asumisen menoihin kunnassa.

3. Kiinteistöveron osuus ansioista saa olla enintään 2 prosenttia. Omakotiliitto esittää, että erityisesti pienituloisten ikääntyvien kohtuuttomille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehittää leikkausmekanismi, joka mahdollistaa ikääntyvien kotona-asumisen.

4. Omakotiliitto esittää kokonaisselvityksen tekemistä pikaisesti kiinteistöverotukseen. Työn tarkoituksena on kehittää kiinteistöverotusta niin, että kiinteistönomistajien asumismenojen kasvattaminen saadaan pysähtymään. Selvitystyön tulee koskea myös sitä, miten kiinteistöverotus olisi tasapuolinen/oikeudenmukainen: Kohteleeko kiinteistövero kaikkia kansalaisia eri asumismuodoissa ja ikäluokissa ympäri Suomea tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ja kuinka nykyisen kiinteistöverojärjestelmän loukut voidaan poistaa.

5. Kiinteistöverolta tulee poistaa alaraja, jotta kunnallinen itsehallinto toimisi ja kunnat voisivat periä pienempää kiinteistöveroa kuin laki nykyään sallii.

6. Asuinkiinteistön viereiselle rakentamattomalle tontille ei saa soveltaa korotettua kiinteistöveroprosenttia, koska tontti on yleensä tarkoitettu perillisten tulevaan käyttöön eikä sijoituskohteeksi.

Tilanne

17.10.2017 Omakotiliiton työ tuottaa tulosta - Suomen hallitus peruu kiinteistöveron korotuksen   
20.6.2016 Kiinteistöverotus tulee uudistumaan vuonna 2020

Linkit

Lue lisää kiinteistöverosta Omakotiliiton sivuiltaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä