Energiatodistus

Laki rakennuksen energiatodistuksesta astui voimaan 1.6.2013. Lain mukaan vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus kiinteistön kaupan tai talon vuokrauksen yhteydessä. Energialuokka tulee kertoa myynti- tai vuokrausilmoituksessa, ja energiatodistuksen tulee olla ostajan nähtävillä asuntonäytössä. Ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus siirtymäajan jälkeen 1.6.2017 lähtien. Energiatodistusta ei vaadita vapaa-ajan asunnoilta tai alle 50 m2 rakennuksilta.

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan. Energiamuotokerroin on rankaissut erityisesti sähkölämmittäjiä kohtuuttomasti. Valtioneuvosto päätti 30.11.2017 laskea sähkön energiamuotokerrointa, mikä on merkittävä saavutus Omakotiliiton edunvalvontatyössä.

Vuoden 2018 alusta energiamuotokertoimet ovat seuraavat (suluissa vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevat kertoimet):

  • sähkö 1,20 (1,70)
  • kaukolämpö 0,50 (0,70)
  • kaukojäähdytys 0,28 (0,40)
  • fossiiliset polttoaineet 1,00 (1,00)
  • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50 (0,50)

Omakotiliiton ehdotukset

  • Energian todellinen kulutus (ostoenergia) on aina ilmoitettava todistuksessa laskennallisen luvun lisäksi
  • Vanhojen pientalojen (rakennettu ennen vuotta 2008) kohdalla energiamuotokerrointa ei huomioida

Tilanne 

Valtioneuvosto ilmoitti 30.11.2017 uudet energiamuotokertoimet. Sähkön energiamuotokerroin laski 1,2:een aiemmasta 1,7:stä. Tiedote Ympäristöministeriön sivuilla.

Energiatodistusten hinnat ovat laskeneet huomattavasti kansalaisaloitteen saamaan julkisuuden vuoksi.

Lakia rakennuksen energiatodistuksesta uudistetaan niin, että epäkohta sähkölämmitteisten talojen energialuokan määrittämisessä paranee. 

Eduskunta hyväksyi 18.6.2014 seuraavat lauselmat

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

Omakotiliiton kansalaisaloite Rakennuksen energiatodistus -lain muuttamisesta luovutettiin Eduskunnalle 11.10.2013. Aloite sai 62 211 kannatusilmoitusta.

Linkit

Energiatodistuksesta Omakotiliiton sivuilla


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä