Valtakunnallinen pientaloasukkaiden äänitorvi

Omakotiliitto tekee edunvalvontatyötä valtakunnallisesti. Tämä tapahtuu vaikuttamalla lainsäädäntöön ja viranomaispäätöksiin joko antamalla lausuntoja aiheista, osallistumalla viranomaistyöryhmien työskentelyyn tai tekemällä aloitteita.

Ministeriöt, valtakunnallisesti toimivat viranomaiset ja eduskuntalaitos toivovat pientaloasukkaiden yleistä kantaa valmisteltaviin asioihin.

Liitto antaa tahdonmuodostuksensa perusteella mielipiteensä pyydettyihin asioihin. Liitto myös puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Jos epäkohtia ilmaantuu, niin liitto tekee aloitteen asiaintilan parantamiseksi. Tästä esimerkkinä on Omakotiliiton vuonna 2013 tekemä kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi.

Valtakunnallisen edunvalvontatyön kautta vaikutetaan asioihin, jotka tulevat vaikuttamaan pientaloasukkaiden arkeen lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kautta.


Tavoitteena edulliset asumiskulut & viihtyisä omakotiasuminen

Omakotiliitto tekee edunvalvontatyötä valtakunnallisesti pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden puolen pitämiseksi. Edunvalvontatyön kautta vaikutetaan asioihin, jotka tulevat vaikuttamaan pientaloasukkaiden arkeen lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kautta. Liitto vaikuttaa tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja sekä osallistumalla erilaisiin viranomaistyöryhmien työskentelyyn.

Omakotiliiton asumispoliittiset tavoitteet:

  • Asumisen kustannusten kasvu on pysäytettävä. Kotitalouksien kukkarolla käyvät niin valtio, kunnat kuin yhtiötkin. Päätökset tehdään hajallaan, siilomaisesti eri ministeriöissä ja päätöksentekoelimissä eikä kukaan halua katsoa kokonaisuutta
  • Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti valtion asuntopoliittisessa ohjelmassa. Jokaisen ihmisen tulee saada valita oma asumismuotonsa ja saada asua kotonaan mahdollisimman pitkään.
  • Asumiseen kohdistuvan sääntelyn ja ohjauskeinojen tulee olla kannustavia. Poliittiset ohjauskeinot eivät saa luoda kohtuuttomia, uusia rasitteita ja päällekkäisiä ohjauskeinoja pientaloasumiseen. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin pyrittäessä toimien tulee olla kotitalouksille kustannustehokkaita.
Tutustu tarkemmin >>

Onnistu ja vaikuta kanssamme

Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä - eikä pikavoittoja ole. Siksi meidän jokaisen panosta tarvitaan. Voimme ylpeästi kertoa, että olemme yhdessä - liitto, piirit, omakotiyhdistykset ja aktiivit - saavuttaneet muun muassa jätevesilainsäädännön uudistuksen, kotitalousvähennyksen laajenemisen, sähkön siirtomaksuille korotuskaton ja järkevöittäneet energiatodistusta. Tuoreimpana saavutuksenamme olemme vaikuttaneet siihen, että Suomen hallitus perui kiinteistöveron korotuksen.

Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän meillä on vaikutusvaltaa. Muutetaan Suomea paremmaksi paikaksi asua ja elää.

Liity jäseneksi tai ryhdy omakotiaktiiviksi!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä