Varhaista vaikuttamista myös kansainvälisellä tasolla

Euroopan Unionin (EU) sääntely ulottuu aiempaa intensiivisemmin yhä useammalle elämän alueelle. Näistä osa-alueista energia, ilmastopolitiikka, asuminen, rakentaminen ja kuluttajan asema koskevat välittömästi Omakotiliiton toiminta-aluetta.

Tulevana vuosikymmenenä energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat, päästövaatimukset kiristyvät ja ilmastopolitiikan vaikutus pientaloasumiseen kasvaa. Päätökset perustuvat Suomen kansainvälisiin sopimuksiin. Kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvat päätökset vaikuttavat enenevässä määrin suomalaisten pientaloasukkaiden arkeen.

Omakotiliitto seuraa kansallisesti ja EU-tasolla asumisen lainsäädännön ja kustannusten kehittymistä sekä tuo pientaloasumisen näkökulman aktiivisesti julki. On tärkeää olla mukana jo asioiden valmisteluvaiheessa, koska EU-säännösten voimaanpanovaiheessa kotimainen tulkintamahdollisuus on hyvin rajoitettua.


Omakotiliitto UIPI:n jäsenenä

Pyrittäessä varhaiseen vaikuttamiseen, olennaisin tieto ja tulokset saavutetaan liiton kansainvälisen järjestön UIPI:n sekä pohjoismaisen yhteistyön kautta. Omakotiliitto on toiminut UIPI:n jäsenenä vuodesta 2014 alkaen.

UIPI logo
Omakotiliitto on jäsenenä UIPI:ssa, omakotiasukkaiden kansainvälisessa edunvalvontajärjestössä.

Mikä on UIPI?

UIPI eli International Union of Property Owners on perustettu v. 1923 Pariisissa. Se edustaa kodinomistajia (1,5 miljoonaa omakotiasujaa) ja vuokranantajia (3,5 miljoonaa vuokranantajaa) ja siinä on mukana 30 jäsenorganisaatiota (Suomi mukana) 28 eri maasta.

UIPI keskittyy mm.
  • kiinteistöjen verotukseen
  • asumiseen kohdistuvaan uuteen lainsäädäntöön (energiatehokkuus)
  • kuluttajien oikeuksiin.

UIPI:n toimisto sijaitsee Brysselissä ja organisaation presidenttinä toimii Stratos Paradias.


Agendalla UIPI:ssa juuri nyt

- 2030 ilmastotavoitteet (2030 climate change framework consultation)

  • nykyiset lainsääntörasitteet jo riittäviä
  • tavoitteet eivät olet johdonmukaisia ja kustannustehokkaita
  • kokonaisvaltainen näkemys tarpeellinen
  • jäsenmaille joustavuutta lainsäädännön implementointiin – täytäntöönpanoon/toimeenpanoon kansallisessa lainsäädännössä
  • verotukselliset kannusteet edistäisivät energiatehokkuutta

- Kestävä/ympäristöä säästävä rakentaminen (sustainable construction) vrt. YM:n Rakennuskannan korjausmahdollisuudet

  • deep renovation –käsite
  • mahdollisuus hakea Euroopan alue- ja kehittämisrakennerahastosta avustusta yksityiselle sektorille energiatehokkuuden parantamiseen

- EU:n vihreä kirja katastrofivakuutusasiat (green paper on insurance consultation)

- Erityisryhmien asuminen/tuettu asuminen (social housing)Yhteistyötä pohjoismaisten veljesjärjestöjen kesken

Omakotiliitto pitää säännöllisesti yhteyttä myös Ruotsin ja Norjan ”Omakotiliittoihin”. Pohjoismaisella yhteistyöllä saamme uusia ideoita ja näkökulmia omakotitoimintaan puolin ja toisin.

Omakotiliiton-veljesjärjestöt
Ruotsin Villaägarnas Riksförbund ja Norjan Huseiernes Landsforbund olivat Omakotiliiton vieraina lokakuussa 2014. Antoisan kahden päivän tapaamisen aikana vieraamme kertoivat pohjoismaisesta pientaloasumisesta ja järjestöjen omasta toiminnasta. Ruotsalaiset ja norjalaiset kuuntelivat mielenkiinnolla mm. Omakotiliiton pientalon huoltokirjasta ja yhdistysten omakotitalkkaritoiminnasta. Sellaisia jäsenpalveluita kun heillä ei ole.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä