Haluatko perustaa uuden paikallisen omakotiyhdistyksen?

Kuka asuinalueellasi pitää esillä asumiseen liittyviä asioita? Miten alueellanne panostetaan  asumisviihtyvyyteen ja asumisturvallisuuteen? Järjestetäänkö kunnassanne tilaisuuksia, joissa puhutaan talon kunnossapidosta, asumiskuluista ja muista pientaloasukkaille tärkeistä teemoista?

Pientaloasukkaat tarvitsevat puolestapuhujansa jokaisessa Suomen kunnassa. Vaikuttavimmin ja tehokkaimmin tämä onnistuu perustamalla omakotiyhdistyksen ja liittymällä Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistykseksi.

Suomen Omakotiliitto on suomalaisten pientaloasumista vaalivien yhdistysten keskusjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa paikallisille yhdistyksille yhdistystoiminnan pyörittämiseksi.

Omakotiliittoon liittyvät uudet paikalliset omakotiyhdistykset saavat:
  • Starttirahaa toiminnan aloittamiseksi.
  • Apua perustamiskokouksen järjestelyissä ja tarvittaessa liiton edustajan mukaan perustamiskokoukseen.
  • Omakotiliitto maksaa kokouskustannukset (lehti-ilmoitus, tilavuokra ja kokoustarjoilu).
  • Omakotiliitto auttaa yhdistyksen rekisteröinnissä ja muissa perustamisasioissa.

Kun olette perustaneet oman yhdistyksenne, pystytte ottamaan asioihin kantaa suuremmalla painoarvolla kuin yksittäisinä henkilöinä. Omakotiliiton jäsenenä olette osa valtakunnallista verkostoa ja saatte arvokasta tietoa yhdistyksenne toimintanne tueksi. Samalla yhdistyksellänne on mahdollisuus vaikuttaa omakotiasumisen asioihin valtakunnallisesti toimimalla aktiivisesti oman piirijärjestönne toiminnassa.

Kun mietitte oman yhdistyksenne perustamista, ottakaa yhteyttä järjestöpäällikkö Sami Toivaseen (sami.toivanen@omakotiliitto.fi) tai puhelimitse 040 847 4440.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä