Suomen Omakotiliitto vuonna 2020 

Suomen Omakotiliitto edistää valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti suomalaisten pientaloasukkaiden asemaa. Tämän toteuttamiseksi Omakotiliitto on valinnut seuraavat viisi tärkeintä painopistealuetta, joita toteutetaan liiton arvojen ja toimintatapojen mukaisesti:

  • Tarjoamme jäsenkunnalle laadukkaita palveluita, etuja ja turvaa.
  • Kehitämme edunvalvontaa lisäämällä asiantuntemusta ja vaikuttavuutta.
  • Uudistamme järjestörakennetta ja hallintoa.
  • Kehitämme imagoa, joka tukee liiton tavoitteiden toteutumista.
  • Monipuolistamme yhteisöllisyyttä ja lisäämme järjestön elinvoimaisuutta.

Mitä haluamme olla?

Suomen Omakotiliitto on arvostetuin ja elinvoimaisin vaikuttaja, joka toimii hyvän pientaloasumisen ja -rakentamisen edistäjänä.

Liiton tehtävä, olemus ja toiminta-ajatus

Suomen Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen pientaloasukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka kasvua tukee alueellisen toiminnan kehittäminen. Omakotiliitto edistää pientalovaltaista elämänmuotoa Suomessa.

Omakotiliiton arvot

Suomen Omakotiliiton järjestökulttuuri nojaa seuraaviin arvoihin:

  • Avoimuus
  • Reilu peli
  • Vastuullisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Myönteiset järjestöperinteet

Päätetty Tampereen liittokokouksessa 2012.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä