Jäsenet tekevät Omakotiliiton

Suomen Omakotiliitto kokoaa yhteen 250 paikallisesti toimivaa omakotiyhdistystä sekä lähes 75 000 näiden yhdistysten henkilöjäsentä. Jäsenet muodostavat liiton, joka tekee päättäväistä työtä asumisen hyödyksi. Jäsenet päättävät, mitä asioita Omakotiliitto nostaa esille ajaessaan omakoti- ja vapaa-ajan asukkaiden asioita.

Pientaloasukkaat kuuluvat jäseninä paikallisiin yhdistyksiin. Näiden yhdistysten jäsenenä he saavat käyttöönsä Omakotiliiton ja piirijärjestön tarjoamat edut ja palvelut. Jos kunnassa ei ole liittoon kuuluvaa omakotiyhdistystä, niin jäsenyyden saa alueellisen yhdistyksen kautta.


Yhdistys voi vaikuttaa myös valtakunnallisesti

Paikalliset yhdistykset muodostavat lähinnä maakuntarajojen mukaisesti 14 piirijärjestöä, joista on edustajat Omakotiliiton liittohallituksessa. Liittohallituksen toimikausi on nelivuotinen ja se käyttää liiton toimeenpanovaltaa. Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Liittovaltuusto kokoontuu vuosittain kaksi kertaa päättämään muun muassa liiton jäsenmaksusta, talousarvioista, toimintasuunnitelmasta sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Liittovaltuuston jäsenet edustavat jäsenyhdistyksiä, joten yhdistysten ääni kuuluu liiton keskeisimmistä asioista päätettäessä.

Omakotiliiton korkeinta valtaa käyttää neljän vuoden välein pidettävä liittokokous, johon jäsenyhdistyksen valitsevat edustajansa päättämään liiton puheenjohtajan ja hallituksen valinnasta sekä liiton sääntömuutoksista sekä strategiasta. Seuraavan kerran liittokokous järjestetään vuonna 2020.

Toimikunnat valmistelun keskiössä

Liittovaltuusto ja liittohallitus asettavat pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia valmistelemaan ja kehittämään päätettäväksi tulevia asioita. Toimikuntien jäsenet ovat jäsenyhdistysten jäseniä, jotka pystyvät tuomaan käytännön näkökulman käsiteltäviin asioihin. Toimikunnat eivät käytä itsenäistä päätösvaltaa, mutta niiden merkitys asioiden monipuolisena valmistelijana on keskeistä kansalaisjärjestötoimintaa. Toimikuntien puheenjohtajille voit esittää omia ideoitasi, joita toimikuntien pitäisi ottaa esille valmistelutyössään.

Piirijärjestö maakunnallisena vaikuttajana

Omakotiliiton jäsenyhdistysten alueelliset piirijärjestöt tarjoavat oman alueen jäsenyhdistyksille tukea ja jäsenetuja. Piirijärjestöt välittävät alueellaan liiton viestiä liittoon vielä kuulumattomille yhdistyksille ja neuvottelevat niiden jäsenyydestä sekä perustavat uusia jäsenyhdistyksiä kuntiin, joissa Omakotiliiton jäsenyhdistystä ei vielä ole.

Oman alueen piirijärjestössä yhdistysten jäsenet pääsevät vaikuttamaan yhteisiin asioihin omaa yhdistystä suuremmalla alueella. Ota yhteyttä oman alueesi piirijärjestön puheenjohtajaan ja löytäkää tekemisen tavat, joilla pääset jäsenenä antamaan panoksesi omaa yhdistystäsi laajemmin!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä