Uutisia Omakotiliiton kumppaneilta

12.3.2018 11.40

Verisuren turvabarometri: Joka kolmas omakotiasuja kokee turvattomuutta kotonaan

Turvayhtiö Verisuren tuoreen turvabarometrin mukaan joka kolmas omakotiasuja kokee turvattomuutta omassa kodissaan ollessaan yksin. Lähes puolet selittää tunnetta yleisellä turvattomuuden tunteella ilman erityistä syytä, mutta noin joka kolmannella syynä on asuntomurron pelko.

Turvayhtiö Verisuren tuoreen turvabarometrin mukaan joka kolmas omakotiasuja kokee turvattomuutta omassa kodissaan ollessaan yksin. Lähes puolet selittää tunnetta yleisellä turvattomuuden tunteella ilman erityistä syytä, mutta noin joka kolmannella syynä on asuntomurron pelko. Myös sairauskohtauksen pelko ja tulipalon pelko aiheuttavat monille turvatonta oloa.

Vaikka Suomi mielletään yleisesti turvalliseksi maaksi, jopa 26 prosenttia suomalaisista kokee vähintään joskus turvattomuutta kotonaan ollessaan yksin. Turvallisuusyhtiö Verisure selvitti suomalaisten kokemaa turvallisuutta kodissaan ja asuinalueellaan. Tutkimukseen vastasi 1006 suomalaista jasen mukaan joka kolmas (33 %) omakoti- tai erillistalossa asuva kokee vähintään joskus turvattomuutta ollessaan yksin kotona.

– On huolestuttavaa, että näin moni kokee turvattomuutta omassa kodissaan. Kotihan on paikka, jossa tulisi aina voida tuntea olonsa turvalliseksi, sanoo turvallisuusasiantuntija Tommi Heinimo Verisurelta.

Rivi- ja kerrostalossa asuvat kokevat hiukan omakotiasujia vähemmän turvattomuutta. Rivitalossa asuvista noin joka neljäs (26 %) ja kerrostalossa asuvista noin joka viides (22 %) kokee turvattomuutta joskus kotona. 

Selittämätön turvattomuuden tunne ja asuntomurron pelko vaivaavat


Noin 40 prosenttia turvattomuutta kotona kokevista omakotiasujista selittää sitä yleisellä turvattomuuden tunteella ilman erityistä syytä. Useammalla kuin joka kolmannella (38 %) turvattomuutta aiheuttaa asuntomurron pelko. 
Noin joka neljäs (27 %) turvattomuutta kokevista omakotiasujista pelkää sairauskohtausta, joka huolestuttaa naisia hiukan miehiä enemmän.

– Turvallisuudentunne on harvoin yksiselitteinen. Kodin turvapalvelua hankkiessaan suomalaiset haluavatkin yhä enemmän kokonaisvaltaista turvaa esimerkiksi murron, tulipalon, vesivahingon ja sairauskohtauksen varalle kuin vain suojaa yksittäiseen turvallisuusriskiin, kertoo Verisuren myyntijohtaja Asko Kauravaara.

Omakotiasujat kokevat asuinalueensa kaikista turvallisimpana


Vaikka suomalaiset kokevat turvattomuutta kotonaan, selkeä enemmistö (93 %) suomalaisista kokee asuinalueensa turvalliseksi.
Omakotiasujat pitävät asuinaluettaan hieman muita suomalaisia turvallisempana, sillä 98 prosenttia omakotitalossa asuvista pitää asuinaluettaan turvallisena, kun rivitalossa asuvista näin ajattelee 91 prosenttia ja kerrostalossa asuvista 92 prosenttia.

– Omakotiasujat ovat usein hyvin valveutuneita kotinsa turvallisuusasioissa ja varautuvat niihin usein kerrostaloasujia paremmin, Heinimo arvioi.

FAKTA: Suomalaisten turvallisuudentunne 2018 

Turvallisuudentunne Suomessa


• 26 % suomalaisista kokee turvattomuutta kotonaan ainakin joskus ollessaan yksin.
• 12 % suomalaisista kokee turvattomuutta myös silloin, kun kotona on muitakin.
• Naisista turvattomuutta yksin kotona kokee 36 % ja miehistä 17 %.
• Nuorista 18–29-vuotiaista 40 % kokee turvattomuutta ollessaan yksin. Nuorista naisista näin kokee 43 % ja nuorista miehistä 37 %.
• Nuoret kokevat lisäksi hiukan muuta väestöä enemmän turvattomuutta myös silloin, kun kotona on muitakin. Nuorista 19 % kokee tällöin ainakin joskus turvattomuutta, 13 % nuorista naisista ja 25 % nuorista miehistä.

Turvattomuuden tunnetta kotona aiheuttavat


1. Yleinen turvattomuuden tunne ilman erityistä syytä 45 %
2. Asuntomurron pelko 32 %
3. Pelko sairauskohtauksesta 29 %
4. Tulipalon pelko 22 %
5. Muu pelko 21 %
6. Pelko loukkaantumisesta 16 %

Asuinalueella koettu turvallisuus


• Suomalaisista 93 % pitää asuinaluettaan turvallisena, 6 % kokee asuinalueensa turvattomaksi.
• Turvallisuuden kokemus paranee iän myötä: yli 60-vuotiaista 97 % pitää asuinaluettaan turvallisena, 18–29-vuotiaista nuorista 88 % kokee asuinalueensa turvallisena.
• Uudellamaalla erittäin turvalliseksi asuinalueensa kokee 27 %, muualla Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa 39 %.

Tutkimus: Tutkimuksen toteutti Verisure Oy:n toimeksiannosta YouGov Finland. Tutkimus toteutettiin 15.1.–17.1.2018 YouGovin kuluttajapaneelissa. Kyselyyn vastasi 1006 yli 18-vuotiasta suomalaista. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. 

Verisure on Suomen ja Euroopan johtava kodinturva-alan yritys. 


Lisätietoja:

Titta Jaakkola
Head of Communications
+358 50 592 9245
titta.jaakkola@verisure.fiPalaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä