Uutiset ja tiedotteet

4.9.2018 12.26

Rakennusteknisen kuntotarkastuksen laatuvaihtelut pienemmiksi

FISEssä on meneillään hanke rakennusteknisten kuntoarvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittämiseksi. Yhtenä tavoitteena on asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tekijän pätevyyden uudistaminen.

Tiedote 4.9.2018


FISEssä on meneillään hanke rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien

kehittämiseksi. Yhtenä tavoitteena on asunnon kaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tekijän

pätevyyden uudistaminen.


Suomessa tehdään vuosittain 15 000–18 000 pientalon kiinteistökauppaa. Karkeasti arvioiden asia koskettaa

yli 30 000 perhettä vuosittain. Tehdessään todennäköisesti taloudellisesti elämänsä suurimman satsauksen

ostaja haluaa kattavasti oikeaa tietoa rakennuksen kunnosta ostopäätöksensä pohjaksi. Myyjän toteuttaessa

lain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan hän haluaa kertoa totuudenmukaisesti kaiken tietämänsä kiinteistön

kunnosta ja välttää asuntokauppariitaa. Molempien on voitava luottaa ammattilaisiin, jotka heitä palvelevat

kaupanteon yhteydessä.


FISEssä käynnistettiin toukokuussa 2018 hanke, jonka yhtenä tavoitteena on kuntotarkastajien pätevyyden

uudistaminen. Hankkeessa lähdettiin liikkeelle toimintaympäristön keskeisten muutosten kartoittamisella.

Selvitysten tulosten pohjalta tuotetaan kehitysehdotukset pätevyyskoulutuksiin sekä osaamis- ja

pätevyysvaatimuksiin. Hankkeen laajassa projektiryhmässä on edustettuina mm. koulutusorganisaatioita,

kuntotarkastusten tekijöitä sekä kiinteistövälittäjien, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja omakotitalojen omistajien

edunvalvontaliittoja.


Viime vuosina on voimakkaasti kehitetty (YM ja STM) rakennusten kosteusvaurion kuntotutkijoiden ja

korjaussuunnittelijoiden osaamis- ja pätevyysvaatimuksia. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää

rakennuksen kunnon arvioijien osaamisen ja pätevyyksien suhde niihin sekä tehdä esitys näiden välisistä

tehtävänjaoista ja yhteistyömahdollisuuksista.


Hankkeessa on mukana myös Rakennustieto Oy, jonka KH-ohjekorteissa on esitetty yleisesti hyväksytyt

kuntotarkastuksen tilaaja- ja suoritusohjeet. Hankkeessa on tarkoitus esittää myös suositukset näiden

uudistamiseksi pätevyyksien ja koulutusten osalta. Rakennustiedossa ohjekortit päivitetään heti, kun

tarvittavaa tietoa on riittävästi saatavilla.


Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyden uudistamisen lisäksi tavoitellaan alan toimijoiden vahvaa

sitoutumista yhdessä sovittuihin toimintatapoihin. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL ry) Hyvän

välitystavan ohjeen mukaisesti välitysliikkeen tulee kertoa mahdollisuudesta teettää kuntotarkastus KH-ohjekortin

mukaisesti. Välitysliike ei suosittele yksittäisiä kuntotarkastuksia tekevää yritystä.


FISE ylläpitää kuntotarkastajan pätevyysrekisteriä. Pätevyysvaatimukset täyttävät henkilöt voivat hakea

pätevyyttä, joka todetaan tarkoitukseen perustetussa riippumattomassa pätevyyslautakunnassa. Todetut,

voimassa olevat pätevyydet näkyvät FISEn julkisessa pätevyysrekisterissä osoitteessa fise.fi/patevyysrekisteri/.

Rekisterissä olevat tarkastajat sitoutuvat tekemään tarkastukset KH-ohjekortin mukaisesti.


FISEn pätevyydet kannustavat pätevöityneitä jatkuvaan oppimiseen. Pätevyys on voimassa seitsemän vuotta

kerrallaan ja sen uusimisen yhteydessä hakija osoittaa kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella.

Tavoitteena on koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen, asiantuntijaverkoston avulla ylläpidettävä

helppokäyttöinen työkalu, jonka hyödyntäminen on vaivatonta ja luotettavaa.


Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan

FISEn verkkosivuilla.


Lisätiedot:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy

marita.makinen@fise.fi

050 574 5099


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä