Uutiset ja tiedotteet

28.10.2017 16.30

Omakotiliitto: Uusi jätevesilainsäädäntö tuo huojennuksen tuhansille kiinteistöille Satakunnassa

Omakotiliiton edunvalvontatyön tuloksena valtiovalta on kohtuullistanut jätevesisääntelyä. Kuivan maan kiinteistöjen omistaja voi nyt itse päättää jätevesiremontin tekemisestä. Myös herkillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tilannetta on kohtuullistettu.

Omakotiliiton liittovaltuuston kokous 28.10.2017, Pori
JULKILAUSUMASuomen Omakotiliiton edunvalvontatyön tuloksena valtiovalta on kohtuullistanut jätevesisääntelyä. Kuivan maan kiinteistöjen omistaja voi nyt itse päättää jätevesiremontin tekemisestä. Myös herkillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tilannetta on kohtuullistettu: siirtymäaikaa on pidennetty ja poikkeamismahdollisuutta on helpotettu. Lainsäädännön huojennukset koskevat Satakunnassa yli 35.000 kiinteistöä, joiden saama taloudellinen hyöty lasketaan kokonaisuudessaan kymmenissä miljoonissa euroissa.

Suomen Omakotiliitto korostaa vastuullista ja ympäristönäkökohdat ja paikalliset olosuhteet huomioivaa toimintaa haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuissa.

Ympäristönsuojelulain muutos ei koske uudisrakentamista. Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat määräysten mukaisia, kun kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuoden 2003 jälkeen. Määräykset täyttyvät myös, jos kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä. Kunnostustoimenpiteitä ei myöskään tarvita, jos kiinteistön haltijat ovat syntyneet ennen 10.3.1943 tai jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Omakotiliitosta maksutonta jätevesineuvontaa satakuntalaisille

Omakotiliitto tarjoaa valtakunnallista maksutonta jätevesineuvontaa sekä puhelimitse että sähköisesti. Omakotiliitto korostaa puolueettoman neuvonnan merkitystä kuluttajien etujen turvaajana. Neuvonnasta saa esimerkiksi asiantuntevaa opastusta siitä, onko nykyinen jätevesijärjestelmä riittävä ja minkälaisia toimenpiteitä jätevesijärjestelmän kunnostustyö edellyttää. Satakunnassa alueen asukkaiden apuna on myös Pyhäjärvi-instituutin ja Satafoodin yhteishanke Jänes, joka tarjoaa myös kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä.

Kotitalousvähennystä hyödyntämällä pystyy alentamaan jätevesijärjestelmän kunnostustyöstä aiheutuvia kustannuksia. Omakotiliitto on ajanut tuloksekkaasti kotitalousvähennyksen korottamista. Kuluvan vuoden alusta kotitalousvähennys nousikin 50 prosenttiin työn osuudesta.

 

Uusien määräysten keskeiset kohdat:

HERKÄT ALUEET:

Jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa 31.10.2019 mennessä, kun rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai se on vedenhankinnan pohjavesialueella. Kunta voi myöntää luvan poiketa säännöksestä 5 vuodeksi, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai jos jätevesivesijärjestelmän rakentamiskustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

MUUT ALUEET (ns. kuivan maan kiinteistöt):

Jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa suuren remontin yhteydessä, kun rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Remontin yhteydessä jätevesijärjestelmä tulee laittaa kuntoon, jos kyseessä on vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoa koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, tai kyseessä on rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.


Tarkempaa tietoa määräyksistä ja poikkeamismahdollisuuksista: http://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta


Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.f
edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, puh. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelu-järjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä