Omakotiliiton toiminnanjohtajan kannanottoja

23.11.2017 Yhdessä saamme tuloksia

Energiatodistusta kohtuullistetaan kertoimien osalta vuoden 2018 alusta, jätevesisääntelyä on huojennettu, kotitalousvähennyksen korvausprosentti kasvoi ja maankäyttö- ja rakennuslakiin on saatu parannuksia esimerkiksi vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi pysyvään käyttöön. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän meillä on vaikutusvaltaa!

Lue lisää

 

21.9.2017 Asumismenot jatkavat kasvuaan – on tarve laajalle verouudistukselle sekä kotitalouksien asumisstrategialle

Tulokset tuoreesta tutkimuksesta asumismenojen kehityksestä eivät yllätä. Asumismenot haukkaavat yhä suuremman osuuden kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista. Pientalossa asuva lapsiperhe käyttää asumiseen jo liki neljänneksen tuloistaan. Huolestuttavinta on se, että erot kaupunkien välillä ovat huomattavia. Kasvukeskuksissa asuminen on aina vain kalliimpaa. Kuinka moni pystyy enää tarpeidensa ja toiveidensa mukaiseen asumiseen, kun pääkaupunkiseudulla asumiskulujen osuus tuloista lähenee jopa 40 prosenttia? Omakotiliitto on peräänkuuluttanut laajaa verouudistusta, jota hallitus nyt budjettiriihessä esittääkin.

Lue lisää


9.6.2017 Muutoksia asumismenojen muodostumiseen – Tarve laajalle keskustelulle

Kotitaloudessa suurimmat asumiskustannukset sähkölämmitteisessä pientalossa asuntolainakulujen lisäksi ovat sähkön siirtomaksu ja kiinteistöverotus. Näihin kahteen jälkimmäiseen on suunnitteilla suuria kehittämistarpeita. Muutosten takana on mm. tarve korkeammalle tuottotavoitteelle niin kuntatasolla kuin sähkön siirtoyhtiöissä. Kiinteistöverotuksessa tarkoitus on uudistaa arvostamismenetelmiä ja siirtomaksuissa tuoda kuluttajille uusi maksukomponentti – tehomaksu - sekä luopua jakelun osalta yösähköstä. Ehdotukset ovat merkittäviä ja edellyttävät laajaa kansalaiskeskustelua sekä poliittista keskustelua.

Lue lisää


8.3.2017 Kodit kunnan kukkarona

Uudet maakunnat tulevat muuttamaan kuntien tehtäviä ja rahoitusta. Kunnan tehtävistä maakuntatasolle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto ja valtion tasolta aluehallinto-, elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviranomaisten tehtäviä. Muutos siirtää kuntien soterahoituksen maakuntatasolle, mikä siten lisää kunnan muiden tulolähteiden, kuten kiinteistöveron painoarvoa kunnan tulonlähteenä.

Lue lisää


Edelliset Seuraavat


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä