Salon Omakotiyhdistys

Historia

Salon omakotiyhdistys  ry on perustettu 27.11.1981 Salon Pientalot ry-nimisenä.

36 vuotta edunvalvontaa tulee siis täyteen tänä vuonna 2017.

Perustajajäseninä olivat Mauno Vaara, Safia Kavila, Albert Vilenius, Sulo Peltola,
Armas Eloranta, Pentti Laiho, Lauri Lagerbom ja  Sampo Saarnioja.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin herastuomari Mauno Vaara,
 joka sitten hoitikin tuota virkaa ensimmäisen 10-vuotis-kauden eli vuoden 1991
 loppuun saakka. Hänen jälkeensä puheenjohtajana on toiminut Jaakko Korpela.

Tonttien vuokrat, katumaksut, vesi-ja jätevesitaksat, kiinteistövero, sähkömarkkina-
laki ja monet muut asiat ovat vuosien varrella saaneet huomiota yhdistyksen toimies-
sa jäsentensä yhdyssiteenä eri intressipiireihin päin. Pidämme yhteyttä myös Salon
kaupungin suuntaan.


Jäsenmaksuksi vuonna 1981 määrriteltiin 15 mk, vuoden 2017 alusta se on ollut 24€