Salon Omakotiyhdistys

Tietoa meistä


Salon Omakotiyhdistys r.y on Salon seudulla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsenistönsä asumiseen liittyviä asioita. Olemme jäsenyhdistyksenä Suomen Omakotiliitossa, joka on omakotiyhdistyksien kattojärjestö.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2018 on 24€. Jäsenmaksun perinnän hoitaa keskitetysti Suomen Omakotiliitto. He julkaisevat jäsenille tulevaa Omakoti lehteä ja ylläpitävät jäsenrekisteriämme. Tämän hetkinen jäsenmäärämme on n. 2000.

Jäsenmaksusta paikallisen yhdistyksemme käyttöön jää 6,5€/jäsen. Tällä rahalla pyöritämme toimintaamme ja järjestämme monenlaista virkistystoimintaa, erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja retkiä joista monet liittyvät asumiseen ja puutarhanhoitoon ja tietenkin matkoja mielenkiintoisiin kohteisiin.

Jäsenistömme käytössä on myös omakotitalkkareita pieniin kodin töihin kuten esim. lumenluontiin, puutarhatöihin tai siivoukseen.

Salon Omakotiyhdistyksellä on oma toimitila, jossa pidetään hallituksen kokoukset ja tavataan yhteistyökumppaneita. Tiloissa pidetään erilaisia tilaisuuksia jäsenistölle.
Tule mukaan toimintaan ja kerro mitä toimintaa haluaisit Omakotiyhdistyksen järjestävän. 

Yhteistyösopimukset eri tahojen kanssa ovat myöskin merkittävässä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Jäsenille on tarjolla monenlaisia jäsenetuja, sekä pysyviä tarjouksia useissa liikkeissä Salon seudulla.

Jäsenkortti kannattaa aina pitää mukana niin jäsenedut pystyy hyödyntämään.
Kattojärjestömme on Suomen Omakotiliitto – paremman asumisen puolesta

Suomen Omakotiliitto ry on valtakunnallinen pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka pyrkii edistämään pientalovaltaista elämänmuotoa. Jo vuonna 1947 perustettu Omakotiliitto haluaa tuoda suomalaiseen asuntopolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja ja suosii sellaisia arvoja kuten yksilöllistä asumismuotoa, yhteisöllisyyttä ja viihtyisää asuinympäristöä. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja siihen kuuluu 265 paikallisyhdistystä ja jo lähes 75 000 henkilöjäsentä.

Omakotiliiton edunvalvontatyön päämääränä on kohottaa omakotiasumisen arvostusta valtakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Omakotiliitto seuraakin pientaloasumisen kehitystä, puuttuu epäkohtiin ja nostaa aktiivisesti yleiseen keskusteluun pientaloasukkaiden kannalta tärkeitä asioita. Omakotiliitto vaikuttaa myös lainsäädäntöön pitämällä yhteyttä eduskuntaan, ministeriöihin ja muihin valmisteluelimiin. Omakotiyhdistysten kautta jäsenet voivat vaikuttaa liiton toimintaan.

Suomen Omakotiliiton tavoitteet

  • Turvata omakoti- ja pientaloasumisen kustannusten ja velvoitteiden kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus.
  • Edistää pientalon remontointiin, peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä näiden teettämiseen liittyvää tietoutta ja neuvontaa
  • Saada pientalon omistajan ääni kuuluviin edistämällä kansalaisvaikuttamista.