Vapaalan Omakotiyhdistys

Yhdistyksen ydintehtävät

Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on valvoa paikalliseen pientaloasumiseen ja -omistamiseen liittyviä yleisiä ja paikallisia etuja. Se hoitaa tätä tehtäväänsä pitämällä tiiviisti yhteyttä Vantaan kaupunkiin ja muihin alueen toimijoihin sekä tekemällä kehittämisehdotuksia mm. seuraavilta aloilta.

Yhdistys seuraa aktiivisesti Vantaan kaavoitusta ja ottaa kantaa kaavaluonnoksiin. Vapaalaa on rakennettu monien vuosikymmenien aikana ja yhdistys on lausunnoissaan pyrkinyt yhdenmukaistamaan alueen yleisilmettä ja vaatinut lähialueen huomioon ottamista suunnitelmia laadittaessa.

Vapaalan vanhimmat kadut ovat 1930-luvulta ja niiden kunto on hyvin vaihteleva. Yhdistys on tehnyt esityksiä teiden kunnon ja liikenneturvallisuuden parantamisesta. Se on seurannut julkisen liikenteen linjasto- ja aikataulusuunnittelua ja pyrkinyt turvaamaan myös autottomien asukkaiden liikkumismahdollisuuksia.

Tietoyhteiskunnan kehittyessä nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä. Yhdistys seuraa niiden kehittymistä ja tekee parannusesityksiä operaattoreille. Se tiedottaa asioista jäsenistölleen ja toimii yhteistyölinkkinä operaattoreiden ja asukkaiden välillä.