Tervetuloa Silvolan Pientaloyhdistyksen sivuille

Silvolan asuntoalue Länsi-Vantaalla on pieni omakoti- ja rivitaloalue Kaivokselan kupeessa Hämeenlinnan moottoritien itäpuolella. Alue rajoittuu etelässä Helsingin kaupungin rajaan ja idässä Vantaanjokeen. Alueella on noin 120 taloutta. Rakennuskanta on pääosin toisen maailmansodan jälkeistä ja alueen merkittävin rakentamisvaihe oli 1970–80-luvulla. Alue on väljästi rakennettu, luonto ja ulkoilumahdollisuudet ovat hyvin lähellä kotiovea. Keskuspuisto, Vantaanjoen laakso ja puutarhamiljöö tekevät Silvolasta miellyttävän asuinympäristön.

Silvolaan perustettiin omakotiyhdistys, SILVOLAN PIENTALOYHDISTYS ry vuonna 1997. Yhdistyksen toiminta aktivoitui tämän vuosikymmenen alussa ja vuoden 2016 alussa yhdistyksessä oli 112 jäsentä. Yhdistyksen keskeisinä haasteina on lähentää alueen asukkaita toisiinsa, luoda alueelle omaleimaisuutta ja parantaa ihmisten viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Aktiivisen ja monipuolisen toiminnan ansiosta uusia jäseniä on kasvavassa määrin saatu yhdistykseen myös Vantaan Viherkummun, Vantaanlaakson ja Kaarelan sekä Helsingin Kuninkaantammentien alueelta.

Haluan liittyä jäseneksi!
Silvolan Pientaloyhdistys
21.50 €

Lähiympäristön kehittäminen


Vetokannas


Silvolalaisten elämään vaikuttavat lähitulevaisuudessa eniten Helsingin kaupungin suunnittelema Kuninkaantammen asuntoalue ja seudullinen liikennehanke Kehä II. (Uutta materiaalia linkin 'Hankkeen sisältö' takana)

Kumpaakin kohdetta yhdistys seuraa ja pyrkii vaikuttamaan viranomaisten suunnitelmiin ja päätöksiin siten, että alueella jo asuvien ihmisten tarpeet myös huomioidaan.


Vantaan puolella lähialueen kehittämiskohteista tärkeimpiä ovat:

Vetokannaksen  uinti- ja ulkoilukeskuksen suunnittelu ja rakentaminen

Vantaanjoen ulkoilureitistön kehittäminen ja siinä erityisesti Kahluuniityn alueen kohteet

Vaskivuorentien ja Vantaanlaaksontien liikennejärjestelyt sekä Hämeenlinnantien risteysalueiden kehittäminen


Yhdistyksemme kuuluu Omakotiliittoon

Omakotiliiton kautta, yhdessä muiden paikallisyhdistysten kanssa, voimme vaikuttaa valtakunnallisesti asumisen asioihin. Liitto ajaa pientaloasujien sekä mökkiläisen asioita erilaisissa työryhmissä sekä lausuntojen ja lakialoitteiden kautta. Liitto haluaa edistää pientalovaltaista asumistapaa ja tuoda suomalaiseen asumispolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja. Liiton tavoitteena on kohottaa omakotiasumisen arvostusta valtakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä linjauksissa. Lue lisää liiton teemoista! Mitä enemmän meitä jäseniä on, sen paremmin meitä kuunnellaan! 

Liiton kautta saat neuvoja ja hyötytietoa sekä rahanarvoisia etuja. Lue lisää jäsenyyden hyödyistä.

Liity nyt ja ota edut itsellesi!


Lue Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (VOK) viimeisin jäsentiedote täältä
http://www.vokvantaa.fi/VOK_tiedote_2017_s.pdf