Uudenmaan Piiri

Omakotitalkkariprojektin yhteystiedot

Projektiassistentti Anu Ylöstalo
assari.uusimaa@omakotiliitto.fi , puh. 050 300 5734 

Tavattavissa puhelimitse arkisin klo 9-12

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry
Unikkotie 13
01300 Vantaa

Talkkariyhdistysten yhteystiedot


Omakotitalkkari auttaa

Omakotitalkkarit tarjoavat erilaisia pihan- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja ikääntyville omakotiasukkaille, jotta he voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistysten jäsenille. Tällä hetkellä Omakotitalkkareita on yli 100 noin 80 yhdistyksessä eri puolilla Suomea.

Omakotitalkkari siivoaa sekä tekee pihatöitä ja pienimuotoista kiinteistön kunnostusta. Nämä fyysiset työsuoritukset antavat omakotiasukkaille palveluja, jotka eniten auttavat kotona asumista. Ammattiosaamista vaativaa työtä ei tehdä, vaan ajatuksena on antaa naapuriapua ja jokamiestyötä.
Suomen Omakotiliitto aloitti Omakotitalkkaritoiminnan Uudenmaan TE-keskuksen osittain rahoittamana Asumisapu-projektina Helsingissä ja Uudellamaalla maaliskuussa 2002. Uudenmaan piirin ja Helsingin piirin Omakotitalkkari-projektit eriytyivät omiksi projekteikseen 1.3.2007.

Tämän jälkeen toiminta on laajentunut lähes koko maahan. Omakotitalkkaritoiminnasta vastaa aina paikallinen omakotiyhdistys, jonka palveluksessa ja alueella talkkari toimii. Palvelua tarjotaan yhdistyksen jäsenille pientä korvausta vastaan. Piirien työntekijät auttavat yhdistyksiä talkkaritoiminnan hallinnollisissa ja työsuhdeasioissa. 

Yhteyden omakotitalkkariin saat pyytämällä puhelinnumeron kunkin jäsenyhdistyksen talkkarivastaavalta.  


Yhdistyksen tehtävät

 1. Yhdistys (hallitus) päättää tehdä jäsenilleen kartoituksen talkkaritarpeesta
 2. Kartoituksen tuloksen perusteella hallitus päättää lähteä Omakotitalkkaritoimintaan
 3. Yhdistys antaa valtakirjan projektipäällikölle toimenpiteiden aloittamiseksi
 4. Yhdistys haastattelee ja valitsee työntekijän
 5. Yhdistys nimeää talkkarivastaavan/ työnjohtajan ja työryhmän, joka/jotka vastaavat Omakotitalkkarin tehtävistä ja työhönopastuksesta
 6. Yhdistyksen hallitus määrittelee talkkaripalvelusta asiakkaalta laskutettavan tuntihinnan (nyt keskiarvo on 9-10 euroa per tunti)
 7. Toiminnan alkaessa palvelusta informoidaan ja sitä markkinoidaan jäsenistölle yhdessä projektipäällikön kanssa 

Omakotiyhdistykset työnantajina

 1. Yhdistykset toimivat työnantajina ja valitsevat keskuudestaan talkkarivastaavan eli työnjohtajan
 2. Talkkareiksi työllistetään pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella tai osatyökykyisen tuella
 3. Palkanmaksutoiminnot hoidetaan keskitetysti projektin toimistosta
 4. Työnantajavelvoitteet ja vakuutukset sekä yhteydet TE-toimistoon hoidetaan keskitetysti toimistosta 

Projektin tuki yhdistyksille

 1. Saatetaan yhdistys työnantajakuntoon, haetaan Y-tunnus. (verohallinto)
 2. Tehdään palvelutarvekartoitus toiminta-alueella yhdessä yhdistyksen kanssa
 3. Suoritetaan työvoimatoimiston kanssa sopivien hakijoiden esivalinta tarjottavaksi yhdistykselle
 4. Avataan yhdistyksessä omakotitalkkaritoimintaan pankkitili, jonka yhdistys omistaa