Piiri yhdistysten yhdyssiteenä

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry, Finlands Egnahemsförbunds Nylands distrikt rf. Lyhenteenä OKL:n Uudenmaan piiri ry, EHF:s Nylands distrikt rf. Piiri on aktiivinen, omakotitalon, pienkiinteistön ja vapaa-ajan asunnon omistajien tai haltijoiden etuja valvova ja tarjoava organisaatio. Uudenmaan piirin alueella toimii 50 aktiivista paikallista jäsenyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on liki 24.000 jäsentä eli taloutta.


Piirin tarkoitus ja toimintamuodot

Piirin tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana alueellisena piirijärjestönä

  1. valvoa omakotitalon, vapaa-ajan asunnon sekä pienkiinteistön omistajien, haltijoiden ja osakkeenomistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja,
  1. edistää ja ohjata omakoti- ja muun pientaloasumisen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia,
  1. liiton edunvalvonnan järjestäminen ja tukeminen toimialueellaan sekä jäsenyhdistysten yhteistoiminnan ja yhteisten pyrkimysten kehittäminen sekä etujen valvonta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

  1. pitää yhteyttä toimialansa alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin,
  2. seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä alueellisella ja paikallisella tasolla,
  3. osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa,
  4. johtaa ja tukee järjestäytymisen kehittämistyötä toimialueellaan,
  5. tukee alueensa jäsenyhdistysten toimintaa ja kehittämistä,
  6. voi liittyä tarvittaviin järjestöihin ja toimia niiden kanssa yhteistyössä,
  7. edustaa jäsenkuntaansa sekä järjestää esitelmä-, koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia


Tutustu piirin jäsenetuihin yhdistyksien jäsenille!

Uudenmaan piiri on neuvotellut jäsenille valikoiman rahanarvoisia jäsenetuja. Tutustu jäsenetuihin tästä.


Haluan liittyä jäseneksi!
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri
0 €
Vantaan Energia

Muista sähköetu Vantaan Energialta!