Paremman asumisen puolesta
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS PIDETÄÄN 15.11.2017 KLO 18:00

Aiheina syyskokouksen sääntömääräiset asiat
- vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten  
- päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista 
- päätetään hallituksen jäsenmäärästä 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle - valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton Hämeen piirin ja paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen sekä 
- valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi (1–2) toiminnantarkastajaa ja (1–2) varatoiminnantarkastajaa sekä 
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.