Paremman asumisen puolesta

TIETOA MEISTÄ

Lahden Seudun Omakotiyhdistys on 2009 perustettu Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistys, jossa jäsentalouksia on noin 350. Suomen Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton pientaloasukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden, rivitaloasukkaiden ja osakkeenomistajien valtakunnallinen etujärjestö.

Lahden Seudun Omakotiyhdistyksen toimintaan kuuluu tietoiskut, messu- ja muiden matkojen järjestäminen ja pientaloasukkaiden edunvalvonta. 

Kattojärjestömme on Suomen Omakotiliitto – paremman asumisen puolesta

Omakotiliittoon valtakunnallinen pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka pyrkii edistämään pientalovaltaista elämänmuotoa. Jo vuonna 1947 perustettu Omakotiliitto haluaa tuoda suomalaiseen asuntopolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja ja suosii sellaisia arvoja kuten yksilöllistä asumismuotoa, yhteisöllisyyttä ja viihtyisää asuinympäristöä. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja siihen kuuluu 265 paikallisyhdistystä ja jo lähes 75 000 henkilöjäsentä.

Omakotiliiton edunvalvontatyön päämääränä on kohottaa omakotiasumisen arvostusta valtakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Omakotiliitto seuraakin pientaloasumisen kehitystä, puuttuu epäkohtiin ja nostaa aktiivisesti yleiseen keskusteluun pientaloasukkaiden kannalta tärkeitä asioita. Omakotiliitto vaikuttaa myös lainsäädäntöön pitämällä yhteyttä eduskuntaan, ministeriöihin ja muihin valmisteluelimiin. Omakotiyhdistysten kautta jäsenet voivat vaikuttaa liiton toimintaan.

Suomen Omakotiliiton tavoitteet

  • Turvata omakoti- ja pientaloasumisen kustannusten ja velvoitteiden kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus.
  • Edistää pientalon remontointiin, peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä näiden teettämiseen liittyvää tietoutta ja neuvontaa
  • Saada pientalon omistajan ääni kuuluviin edistämällä kansalaisvaikuttamista.