Paremman asumisen puolesta
Laajakaistaopas

Rajatolppa.JPGIMG_0643.JPG118 KB


HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA TAAJAMA-ALUEILLA


Taajamien pientaloalueet ovat jäämässä väliinputoajiksi nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamisessa. Aktiivisuutta ja omatoimisuutta tarvitaan! Oppaasta löydät tietoa huippunopean laajakaistan tilanteesta taajama-alueella, ja asioista, joita on hyvä huomioida oman kodin verkkoyhteyksien kehittämistä pohtiessa. Opas sisältää myös neuvoja omatoimisen valokuituverkkohankkeen läpiviemiseen. Löydät oppaasta myös perustietoa kodin laajakaistaverkoista.

Huippunopea laajakaista -opas (pdf)


Opas on osa Liikenne- ja viestintäministeriön Huippunopea laajakaista -toimenpideohjelmaa. 
 

 
 

OMAKOTILIITON JULKILAUSUMA: VALOKAAPELI KIINTEIDEN YHTEYKSIEN RATKAISU

Omakotiliitto on huolissaan nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta Suomessa. Nopeiden yhteyksien takaamiseksi pientaloalueille kaapelireittien ja –kanavien suunnittelun tulee olla osa kaupunki- ja kuntasuunnittelua. Suunnittelun ja toteutuksen tulee olla pitkäjänteistä, ratkaisut tulee tehdä niin, että ne kestävät useita kymmeniä vuosia. Kaapelointi tulee olla helposti laajennettavissa kohtuullisilla kustannuksilla. 
Pientaloalueilla tietoliikenneratkaisut eivät enää vastaa nykykäyttäjien vaatimuksia. Nyt palveluntarjoajat (operaattorit) tarjoavat usein vain langattomia ratkaisuja, joissa on kuuluvuus- ja kapasiteettiongelmia myös taajama-alueilla. Langattomat ratkaisut sopivat hyvin liikkuville käyttäjille. Kodissa pitää olla mahdollista valita myös turvallinen ja nopea kiinteä yhteys.
Vanhojen pientaloalueiden kiinteät yhteydet ovat usein edelleen kuparikaapeleiden varassa, jolloin välimatkat tuottavat erilaisen tiedonsiirtokapasiteetin. Operaattorit jatkavat kuparikaapeleiden elinkaarta lyhentämällä kaapeleita, mutta edelleenkään ei voida taata samaa nopeutta ja laatua kaikille asukkaille. Vielä hankalampi tilanne on haja-asutusseuduilla, joissa ainoaksi vaihtoehdoksi jää langaton yhteys.
Uusia palveluja ja nopeampia kiinteitä yhteyksiä on lähes mahdoton ostaa edes rahalla, jos operaattori ei niitä halua kehittää. Vaihtoehtona ratkaista asukkaiden tarve nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin on muodostunut asukasvetoinen laajakaistahanke, jossa asukkaat vastaavat kiinteän verkon rakentamisesta ja kilpailuttavat palveluntarjoajien palvelut. Esimerkiksi Marttila-Reimarlan alueella Helsingin Pitäjänmäessä on parhaillaan käynnissä valokuituhanke asukkaiden perustaman Helsingin Valokuidut osuuskunnan toimesta.
Omakotiliitto pitää tärkeänä kiinteiden nopeiden verkkojen kehittymistä myös kustannusten nousun hillitsemiseksi. Jos tarjottava teknologia nojaa vain yhteen ratkaisuun (langaton), on hinnan nousupaineiden edessä vähän tehtävissä. Omakotiliitto julkaisi vuonna 2014 Huippunopea laajakaista pientaloalueilla -oppaan, ja julkaisee vuoden 2015 lopussa Laajakaistahankkeiden teknisen oppaan, joka on tarkoitettu omatoimisten laajakaistahankkeiden suunnittelun tueksi.

Omakotiliitto korostaa, että valtion, kuntien ja kaupunkien tulee ottaa aktiivinen rooli nopean kiinteän laajakaistan kehittämisessä. Hyvällä suunnitelulla kaapelointi on edullista muun infran rakentamisen yhteydessä. Valtion ja kuntien taas tulee löytää mekanismit avustaa rakennusaikaisen rahoituksen ja lainojen järjestämisessä. 

LUE LISÄÄ >>
Suomen Omakotiliitto ry,  Liittovaltuuston kokous 24.10.2015

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi