Suomen Omakotiliitto ry  - REKISTERISELOSTE 14.3.2011


1. Rekisterinpitäjä

Suomen Omakotiliitto ry, Asemapäällikönkatu 12B, 005230 Helsinki
Puh. (09) 680 3710, Fax (09) 6803 7155, 
url: www.omakotiliitto.fi, e-mail: toimisto@omakotiliitto.fi

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Riikka Hyvärinen, järjestöasiantuntija, hallinto
Sari Myrskyneva, järjestöasiantuntija

3. Rekisterin nimi

Suomen Omakotiliitto ry: n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja jäsenyhdistysten jäsenistä jäsensuhteen hoitamiseksi. Tietojen perusteella henkilöjäsenille lähetetään esimerkiksi jäsenlehti, jäsentiedotteet, jäsenkortti ja kerätään jäsenyhdistyksen jäsenmaksut. Tietoja käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin. Muiden kuin nimen ja osoitetiedon osalta tietojen käsittelyn tarkoituksena on Omakotiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen. Liiton internet –kotisivujen jäseneksiliittymislomakkeeseen pakolliset annettavat tiedot on merkitty tähdellä.

5. Rekisterin tietosisältö

- Jäsenen nimi ja osoitetiedot
- Jäsennumero ja jäsenyyden laji
- Tilatunnus (aktiivi tai poistettu)
- Viimeisin muutospvm ja tekijä
- Puhelinnumerotiedot, sähköpostiosoite
- Syntymäpäivä, kieli, sukupuoli, koulutus ja ammattinimike
- Markkinoinninesto
- Asumis- ja lämmitysmuoto sekä tonttitiedot
- Jäseneksi liittymispäivä, eropäivä ja eron peruste
- Jäsenmaksutiedot
- Liiton sisäiset tiedot: paikallisyhdistystiedot, luottamustoimitiedot, palkitsemiset ja merkintä uusien jäsenten hankinnasta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Suomen Omakotiliitto ry:n esitteen jäseneksiliittymiskuponki
- Jäsenmaksukirjeen ystäväkortti
- Suomen Omakotilehden jäseneksiliittymiskuponki
- Liiton kotisivujen jäseneksiliittymislomake
- Paikallisyhdistyksien toimittamat tiedot
- Puhelimitse tai sähköpostilla tietonsa ilmoittavat henkilöt

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
Osoitetietoja voidaan luovuttaa kertaluontoiseen suoramarkkinointitarkoitukseen vain perusteellisen tapauskohtaisen harkinnan nojalla. Tapaukset liittyvät yhteistyökumppanuuksiin ja jäseneduista ja – palveluista kertomiseen. Liiton linjausten mukaan henkilötietojen luovutuksen tulee olla vahvasti yhteydessä järjestötoimintaan ja sen kehittämiseen. (1.10.2009)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso. Esityksen rekisterinpitäjälle käyttöoikeuden haltijasta tekee kukin jäsenyhdistys. Jäsenrekisterin käyttö edellyttää tunnuksen ja salasanan antamista. Internet -ympäristössä hyödynnettävä jäsenrekisteri on suojattu palomuurein. Omakotiliiton järjestöasiantuntijat ovat jäsenrekisterin pääkäyttäjiä. Liiton internet -kotisivujen jäsensivuilla kenelläkään muulla kuin käyttöoikeuden haltijalle ei ole mahdollisuutta nähdä tai muuttaa jäsenrekisteritietoja. Jäsenyhdistykset voivat käyttää toiminnassaan hyväkseen rekisterin henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta luvatta ulkopuolisille.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä