Remontti tulossa? 

Näiden ohjeiden avulla löydät oikeat tekijät, varmistat työn laadun ja maksat oikean hinnan.

Moni pientaloasukas törmää remonttia suunnitellessa samaan ongelmaan: sopivaa tekijää ei löydykään niin helposti. Yksi remontin onnistumisen tae onkin varata riittävästi aikaa valmisteluun. Ennakointi lähtee liikkeelle siitä, että laatii omalle talolleen remonttisuunnitelman. Remonttisuunnitelman laatimiseen saat tukea myös Omakotiliiton huoltokirjasta. Seuraavassa tekstissä käymme läpi kaikki remontin työvaiheet suunnittelusta aina sopimuksen tekoon asti.

Suunnittelu

Remontti lähtee aina liikkeelle suunnittelusta, olipa kyseessä sitten ammattilaisen avulla tai itse tehty remonttisuunnitelma. Ammattimaisen suunnittelijan käyttöä kannattaa harkita varsinkin suuremmissa remonttikohteissa. 

Suunnitteluun käytettävä panostus tuo usein säästöjä remonttikustannuksissa ja voi taata paremman lopputuloksen. Suunnittelijalla on usein myös tarjota sinulle ehdotuksia, joita et ole itse osannut pohtia. Usein voi käydä niin, että osaava remonttifirma ehdottaa suunnitelmaasi muutoksia. Kirjaa nämä seikat selvästi itsellesi ylös jo tässä vaiheessa, jotta voit huomioida ne tarjouksia vertaillessasi.

Jos kuitenkin päädyt suunnittelemaan esimerkiksi sisätilaremonttisi itse, tee suunnitelmat kirjallisesti tarjouspyyntöjä varten. Suunnitelman kirjoittaminen ei ole salatiedettä.

Tärkeintä on, että suunnitelma on kirjoitettu selkokielellä ja riittävän tarkasti, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät sen. 

Tarjouspyynnöt ja yritysten taustatiedot

Tarjouksia kannattaa pyytää vähintään kolme, mutta jos aikaa riittää, voit toki pyytää useampiakin. Huolehdi siitä, että tapaat yritykset remonttikohteessa henkilökohtaisesti.

Kun suunnittelet tarjouspyyntöjä, muista selvittää yrityksen taustatiedot. Yrityksen tietoja voi tarkastella maksuttomassa www.zeckit.com-palvelussa. Zeckitistä löydät tiedot siitä, kuinka kauan yritys on toiminut, minkä kokoluokan yritys on, ja voitko saada työstä kotitalousvähennystä.

Jos yritys on mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa, löytyy palvelusta tieto siitä, että yrityksellä on vastuuvakuutus. Jos tietoa ei ole saatavilla, varmista se suoraan yritykseltä tarjouspyyntöjä tehdessäsi.

Pyydä yritykseltä myös esimerkkejä heidän remonttikohteistaan ja mahdollisesti myös asiakkaiden yhteystietoja, jotta voit kysyä heidän kokemuksiaan.

AdobeStock_136027339
Huolellinen suunnitteleminen voi säästää pitkän pennin.

Tarjoukset ja niiden vertailu

Tarjousten vertailu voi olla vaikeaa, sillä ne eroavat usein sisällöltään toisistaan. Kiinnitä työn sisällön osalta ainakin seuraaviin asioihin huomiota:

 • Mitä materiaaleja sisältyy tarjoukseen ja mitä materiaaleja hankit itse?
 • Kenen valmistamia materiaalit ovat ja mikä on materiaalitakuu?
 • Kuka tekee työn ja käytetäänkö työssä alihankkijoita?
 • Jos käytetään alihankkijoita, niin missä työnvaiheissa ja ketä?
 • Koska työ pystytään aloittamaan ja missä aikataulussa se valmistuu?
 • Kuka vastaa remontin aikaisesta siivouksesta sekä loppusiivouksesta ja rakennus-jätteen lajittelusta ja poisviemisestä?

Työn sisällön lisäksi on lukuisa määrä asioita, jotka vaikuttavat tarjouspyyntöjen arviointiin ja vertailuun. 

Selvitä myös:

 • Mikä on laskutus- ja maksuaikataulu? Ainakin osa laskusta tulisi maksaa vasta jälkikäteen, kun olet hyväksynyt työn kokonaisuudessaan tehdyksi.
 • Montako tuntia ylimääräistä työtä ja materiaalia sisältyy hintaan, jos rakenteista löytyy esimerkiksi korjausta vaativa vaurio?
 • Miten tilanne hoidetaan, mikäli remontin yhteydessä löytyy jokin isompi vaurio, joka ei kuulu tarjottuun urakkahintaan?
 • Mikä on erillistöiden tuntiveloitushinta?
 • Jääkö joitain asioita sinun hoidettavaksi? Jos sinulle jää tehtäviä, tee niistä luettelo.
 • Kenellä on vastuu työturvallisuudesta?
 • Onko yrityksellä vastuuvakuutus.
 • Miten menetellään, jos remontin valmistuminen viivästyy?

Sopimus

Jos asioista sovitaan vain suullisesti, remontin tekijää ei voida yksiselitteisen näytön perusteella vaatia pysymään sovitussa aikataulussa ja hinnoittelussa. Sopimuksen tekeminen kirjallisesti onkin keskeistä onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi.
Sopimusta tehdessä kirjaa kaikki tarjouspyyntövaiheessa selvitetyt asiat sopimukseen. Jos remontti maksetaan erissä, sovi maksuaikataulu niin, että kukin erä maksetaan aina valmistuneen työvaiheen jälkeen.

Hinnoitteluperiaatteista on hyvä huomioida seuraavat asiat:

 • Jos työ laskutetaan tunteina, pyydä arvio tuntimäärästä ja kirjaa se sopimukseen.
 • Urakkahinta on sovittu kiinteä hinta, jota urakoitsijan ei tarvitse alittaa, mutta se ei saa ylittyä.
 • Enimmäishinta määrittää rajan, jota hinta ei saa ylittää. Hinta voi kuitenkin alittua perustuen käytettyyn työaikaa ja materiaalien hintaan


Sovi, miten mahdollisten lisätöiden suhteen menetellään ja miten lisätyöt dokumentoidaan. Jos haluat itse muutoksia sovittuun lopputulokseen remontin ollessa kesken, tulee lisätöistä myös maksaa sovitun mukaisesti.

Kirjaa sopimukseen myös alihankkijoiden tiedot, mikäli remontissa käytetään alihankintaa. Varmista vielä sopimuksen tekovaiheessa, että kaikki suunnitellut työt remontin valmistumisen näkökulmasta on huomioitu. Esimerkiksi putki- ja sähkötyöt saatetaan tarjouksessa kuvata laskutettavan käytetyn ajan mukaan erillislaskulla. Lopullinen kustannustaso jää siis niiden osalta auki, mutta näkyy lopullisessa remontin hinnassa.
Sovi myös, mitä tapahtuu, jos remontti viivästyy. Viivästyksen ehdot tulee olla selkeät, jotta niillä on vaikutusta. Viivästyksen korvauksesta voidaan sopia esimerkiksi määrittelemällä alennusprosentti hinnasta per viivästynyt viikko tai euro-määräinen alennus.

Kuluttaja-asiamies on hyväksynyt seuraavat sopimusehdot käytettäviksi kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin sopimuksiin:

 • Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot (LVI, sähköasennus, sähköasennus, vedeneristys, katto- ja maalaustyöt) REYS-8 1995
 • Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot, sopimuslomake ja tarjouslomake liitteineen RYS-9 1998. 
 • REYS-8 -sopimusehdot soveltuvat soveltuvat käytettäväksi, kun remontin euromääräinen arvo on alle 10 000euroa ja RYS-9, kun kyseessä on laajempi korjausrakentaminen.

Lataa sopimusehdot jäsensivuilta!


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä