Puhdas vesi

Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinnalla tunnistetaan kiinteistön vesijärjestelmien asukkaan kannalta riskialttiita kohtia ja tuodaan ohjeistusta riskin tunnistamiseen ja hallintaan. Ohjeistuksen avulla asukkaat voivat vaikuttaa vesijärjestelmistä tuleviin riskeihin ja vähentää niiden todennäköisyyttä.

Veden laadun heikkeneminen vesijärjestelmissä voi aiheuttaa terveyshaittaa tai epidemioita. Veden haju ja maku voivat heikentyä veden seisomisen tai esimerkiksi pesukoneesta tapahtuvan takaisinvirtauksen vuoksi, jos laitteeseen ei ole asennettu asianmukaisia yksisuuntaventtiileitä. Korroosio tai biofilmien ja saostumien irtoaminen voivat aiheuttaa veden sameutta ja värjäytymistä. Veden terveellisyyteen vaikuttavat myös verkostomateriaaleista mahdollisesti liukenevat aineet.

Liitteenä olevia riskienhallintataulukoita voi käyttää ja liittää osaksi muita dokumentteja kuten kiinteistön huoltokirjaan. Taulukoiden sisältöä voi muokata omaan kiinteistöön sopivaksi. Tutustu raporttiin.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä