Kierrätys

Kotiasi lähimmät kierrätyspisteet löydät kierrätysinfosta. Kotitalouksien pakkausjätteet kerätään Rinki-ekopisteisiin. Pakkausjätteen kierrätykseen kuuluvat kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset.
Paperia tuottavien valmistajien ja maahantuojien on järjestettävä paperinkeräys ja -käsittely. Pientalo ja haja-asutusalueella tuottajayhteisöt ovat järjestäneet alueellisia vastaanottopaikkoja. Ilmoita kierrätyspisteen puutteista sen ylläpitäjälle!

Kompostointi

Kompostointi on hyvä tapa säästää jätehuoltokustannuksissa ja saada multaa omalle pihalle. Keittiöjätteiden kompostointiin tarvitaan aina haittaeläimiltä suojattu kompostisäiliö. Jos kompostoidaan ympäri vuoden, tulee säiliön olla lämpöeristetty. Keittiöjätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus. Tarkista ilmoitusmenettely omasta kunnasta.

Puutarhajätettä voi kompostoida avokompostissa, esimerkiksi kehikossa. Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Huomioi naapurit kompostointi paikkaa valitessa.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä