Koti kuntoon ikääntymisen varalle

Valtaosa ikääntyneistä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Useimmat pystyvät siihen hyvin, etenkin, jos kodissa tehdään muutostöitä.

Esteettömyyden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin. Kunkin henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat kuitenkin merkittävästi siihen, mikä on hänelle sopiva asumisratkaisu, eikä ikä ole itsessään ratkaiseva tekijä. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakoiminen riittävän ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen.

Hae korjausavustusta ARAsta

1.7.2018 astui voimaan asetusmuutos, jolla korotettiin ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen. Tavoitteena on helpottaa kotona asumista. Jatkossa korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Uudistusta ennen avustusta sai, jos bruttotulot eivät ylittäneet 1 760 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti.

Korjausavustusta haetaan ARAsta 

Tarjolla myös hissi- ja esteettömyysavustuksia

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen voidaan tänä vuonna myöntää avustuksia yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Näiden asuntojen korjausavustusten ohella avustuksia myönnetään myös hissien jälkiasentamista sekä liikkumisesteen poistamista varten. Kaiken kaikkiaan näihin avustuksiin on varattu tänä vuonna yhteensä 36,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Asuntojen_korjausavustusten_tulorajat_ko(47096)

Korjausrakennusneuvontaa

Omakotiliiton jäsenille neuvontanumerosta (löytyy jäsensivuilta ja Omakotilehdestä) torstaisin kello 13-15.

Vanhustyön keskusliiton kautta http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/korjausneuvojien_yhteystiedot/
Pohdi näitä valmistellessasi kotiasi ikääntymisen varalle

Taloudellisesti järkevää on ennakoida ja pohtia muutostöitä jo hyvissä ajoin muiden remonttien yhteydessä. Turvallinen koti ikääntyville on turvallinen myös lapsenlapsille ja muille kodissa vieraileville.

Onko kodissasi?
  1. Riittävän väljät kulkuväylät
  2. Tilat ilman kynnyksiä ja portaita
  3. Hyvä valaistus
  4. Turhia väliovia

  5. Lattiamateriaalit, jotka eivät ole liukkaat
  6. Helppo kulkea sisään ja ulos sekä pihallaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä