Kysely haja-astusalueen jätevesiratkaisut

Omistatko tai käytät kiinteistöä haja-asutusalueella? Omakotiliitto toteuttaa kyselyn jäsenilleen haja-asutusalueen jätevesineuvonnan tueksi. Yksittäiset vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Vastausyhteenvetoja käytetään viestintään ja neuvonnan kehittämiseen.

Kirjaudu kyselyyn klikkaamalla tästä 

Jätevesijärjestelmä tulee laittaa kuntoon 31.10.2019 mennessä, jos rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai vedenhankinnan pohjavesialueella. Kunnostusvaatimukseen on poikkeamismahdollisuus, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai jos kustannukset ovat kohtuuttomat kiinteistön omistajalle. Korjausvelvoitteesta vapautuu, jos vakituisessa käytössä olevan kiinteistön omistajat ovat syntyneet 9.3.1943 tai ennen. Ikävapautus ei kuitenkaan koske vapaa-ajan asuntoja.

Jos rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuren remontin yhteydessä. Tällaisia ovat vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoa koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä