Kotitalouden tiedonantovelvollisuus

Rakennustyön tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.

Kotitalouden on annettava tieto rakennusluvan alaisista töistä, vaikka työstä ei olisikaan maksettu suorituksia esimerkiksi, jos työ on tehty hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä. Kun kyse on talkootyöstä, annetaan ainoastaan rakennuskohdetta koskevat tiedot ja tieto siitä, ettei palkkoja tai muita vastikkeita ole maksettu. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Kotitalouden on ilmoitettava Verohallinnolle kaikki rakennusluvan alaiset työt pääsääntöisesti vain kerran ennen loppukatselmusta. Jos rakennustyö on edellyttänyt vain toimenpide- tai purkamislupaa, tietoja ei tarvitse toimittaa Verohallinnolle. Myöskään ilmoituksenvaraisista rakennustöistä ei tietoja tarvitse toimittaa.

Tiedot annetaan kaikista rakennusluvan alaisista töistä, olipa ne tehty omakotikiinteistöllä tai osakkaan omistamassa kerrostalohuoneistossa. Vaikka asunto-osakeyhtiö hakeekin osakkaan puolesta rakennusluvan huoneistossa tehtäviin muutostöihin, tiedonantovelvollisena toimii tällöinkin huoneiston omistava henkilö.


Tietojen ilmoittaminen

Tiedot on annettava Verohallinnolle ennen käyttöönottoa edellyttävää loppukatselmusta. Tiedot suositellaan annettavaksi Verohallinnolle riittävän ajoissa ennen loppukatselmuksen pitämistä, esimerkiksi samaan aikaan, kun aikaa loppukatselmukseen varataan, jotta Verohallinto ehtii toimittaa todistuksen ilmoittajalle. Jos rakentajana toimii kaksi henkilöä, esimerkiksi puolisot yhdessä, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus.

Ilmoittaja saa verohallinnolta postitse todistuksen tietojen toimittamisesta. Rakennuttajan on esitettävä loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus siitä, että hän on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.
Kotitalous ilmoittaa Verohallinnolle, miltä yritykseltä on tilannut työn rakennustyömaalla ja paljonko yritykselle on maksettu suorituksia kokonaisuudessaan ilman arvonlisäveroa.

Tiedonantovelvollisuus ei kata niitä työntekijätietoja, jotka urakoitsijan on työmaan työntekijöistä ja alihankkijoiden tiedoista ilmoitettava. Jos kotitalous on itse palkannut työntekijän, ilmoitetaan työntekijöiden tiedot ja maksetut suoritukset.


Kotitalous ilmoittaa Verohallinnolle:

Missä ja milloin rakennustyö on tehty

 • kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön y-tunnus
  kiinteistön
 • tai asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite
Millaista työtä on tehty

 • uudisrakentaminen vai korjausrakentaminen
 • Miltä yritykseltä työ on tilattu

 • yrityksen yksilöintitiedot

 • paljonko yritykselle on maksettu suorituksia, summa ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa

 • määrässä ilmoitetaan urakoitsijalle maksettu kokonaissumma, eikä siitä eritellä pois materiaalia, koneita, laitteita tms
   
Jos rakennuttaja on itse palkannut työntekijän, henkilöstä on ilmoitettava mm:

 • työntekijän tiedot

 • työskentelyaika
  työntekijälle maksetun suorituksen määrä
   
Tiedot voidaan antaa Verohallinnolle joko paperilomakkeella tai sähköisesti verkkolomakkeella suomi.fi-palvelun kautta. Sähköiseen palveluun kirjautuminen edellyttää tunnistautumista. Yksityishenkilö voi käyttää kirjautuessaan pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia (HST-korttia).

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä