Radon ja radonin haittavaikutukset

Suomessa noin 300 ihmistä saa vuosittain keuhkosyövän radonista. Radonkaasu on talojen sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön jalokaasu. Radonkaasua pääsee taloon mm. läpivienneistä, betonihalkeamista sekä tiivistämättömistä saumakohdista. Asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Radonin voi havaita vain mittaamalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (n:o 944/92) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m3. Mikäli huoneilman radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m3 tulee korjaustoimenpiteisiin ryhtyä. Mikäli radonpitoisuus on 200–400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee tarkoituksenmukaisia, helposti tehtäviä korjauksia. Mikäli huoneilman radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m3, huonetilan radonturvallisuus on riittävä.


Miten radonpitoisuus mitataan?

Huoneilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla lämmityskauden aikana 1.11.-30.4. Kattava arvio altistuksesta saadaan, kun mitataan kahdella radonmittauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai kerroksissa. Mittausaika on kaksi kuukautta. Hyödynnä Omakotiliiton jäsentarjous radonmittauspurkeista!


Mitä voi tehdä, jos pitoisuudet ylittyvät?

Jos radonpitoisuus ylittää raja-arvot kannattaa kääntyä radonkorjauksiin erikoistuneen ammattilaisen puoleen. Pienissä ylityksissä, joissa radonpitoisuus on 200–400 Bq/m3 riittävät useimmiten alapohjantiivistystyöt sekä ilmanvaihdon parantaminen. Yli 400 Bq/m3 pitoisuuksissa usein tarvitaan suurempia toimenpiteitä kuten radonpoistojärjestelmän asennuksia. 


Ajankohtaista

EU:n uusi säteilysuojelun perusnormidirektiivi tulee voimaan vuoteen 2018 mennessä. Direktiivin mukainen maksimiviitearvo huoneilman radonpitoisuudelle on 300 Bq/m3. Suosittelemme toimimaan ennakoivasti ja ryhtymään vastaaviin toimenpiteisiin kuin 400Bq/m3 ylityksissä.

Muista, että radonmittauskausi  alkaa vuosittain 1.11. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä