Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille.

Kotimyynti

Jos kauppa tapahtuu kodissasi tai muualla kuin elinkeinoharjoittajan toimitiloissa sovelletaan kotimyynnin ehtoja. Alle 30 euron kauppa ei kuitenkaan ole kotimyyntiä. Kotimyynnissä myyjän on annettava ostajalle kuluttajasuojalain määräämät tiedot. Kotimyynnissä on myös aina annettava peruuttamislomake. Peruuttamislomakkeen sisällöstä on määrätty Oikeusministeriön asetuksessa. Kotimyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla selkeällä tavalla myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tai tilauksen teosta.

Jos myyjä ei ole kertonut ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä mahdollisesti koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos myyjä korjaa asian tänä aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai kyseiset tiedot.

”Remonttia tai palveluita ostaessa on kuitenkin huomioitava kuluttaja-asiamiehen linjaus, jonka perusteella muun muassa mittatilaustuotteet eivät kuulu peruuttamisoikeuden piirin.”

Virhevastuu

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välinen sopimus. Lain mukaan tavaran pitää vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, jos

  • tavara ei sovellu sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen

  • tavara ei sovellu ostajan tarkoittamaan erityiseen käyttötarkoitukseen. Tämä koskee tilanteita, joissa myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä käyttötarkoituksesta eikä hän silti ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu käyttötarkoitukseen.
  • tavara ei ole myyjän antaman kuvauksen, näytteen tai mallin mukainen
    tavara ei vastaa kestävyydeltään tai muuten sitä, mitä kuluttaja yleensä perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa

  • tavara ei vastaa lain tai viranomaisen vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuudesta

  • ostajalle ei tavaran yhteydessä luovuteta tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten tarpeellisia ohjeita.

Kuluttajan on osoitettava, että tavarassa on virhe. Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle. Vastuusta vapautuakseen myyjän pitää kumota virheolettama eli osoittaa, että tavara oli luovutettaessa virheetön.Riitatapaukset

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa ollaan ensisijaisesti yhteydessä yritykseen ja pyritään neuvottelemaan asiasta. Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, soita kuluttajaneuvonnan neuvontapuhelimeen 029 553 6901 (arkisin 9–15).


Ajankohtaista

Ovelta ovelle myydyt palvelut ovat sisällöltään monipuolistuneet, ja asukkaan on miltei mahdoton nopeasti arvioida, tarvitaanko tarjottua remonttia tai palvelua omassa talossa lainkaan tai ainakaan juuri sillä hetkellä. Huomioitava myös on, että kotimyynnin peruutusoikeus ei koske mittatilaustuotteita. Hyvä yleispäteväsääntö on siis, älä osta heti! Oman talon osalta kunnossapidontarpeet on hyvä arvioida ja pitää mielessä etukäteen, ettei päädy luottamaan ovelle poikkeavan myyjän arvioon talon tärkeimmistä remonttikohteista. Apua tähän löydät Omakotiliiton huoltokirjasta.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä