Naapurin isot lehtipuut aiheuttavat päänvaivaa

Jäsen kysyy:

Tonttimme rajalla on naapurin viisi isoa lehtipuuta, joiden juuret tunkeutuvat meidän puolelle. Syksyllä niistä putoavat lehdet täyttävät sadevesikourumme. Ehdotin naapurille puiden kaatamista, mutta turhaan. Nyt aion ottaa avuksi tehokkaammat keinot. Mitä ne voisivat olla, jotta pysyisimme laillisella tiellä?

Lakineuvoja vastaa:

Aluksi ote Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 8. pykälästä:

Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisessä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois. Sama olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehotuksen saatuaan niitä poista.

Pykälän perusteella voitte siis vaatia puiden juurien ja oksien poistamista, mikäli niistä aiheutuu teille haittaa. Tärkeintä olisi yrittää sopia asiasta naapurin kanssa keskustellen, jotta saisitte vältettyä riitatilanteen ja saisitte asiaan kumpaakin osapuolta tyydyttävän ratkaisun.

Jos keskustelut naapurin kanssa eivät auta asiassa, on hänelle varattava kohtuullinen aika poistaa itse tontillenne ulottuvat juuret ja oksat, ennen kuin ryhdytte toimeen itse. Näin varmistetaan se, että hän voi leikata oksat haluamallaan tavalla niin, että hänelle aiheutuu siitä mahdollisimman vähän ulkonäöllistä tai muuta haittaa. Naapuruussuhdelaissa ei ole määritelty kohtuullista aikaa, joten se ratkaistaan tapauskohtaisesti. Riittävänä aikana voidaan varmaankin pitää sulan maan aikana vähintään kuukautta.

Jos joudutte turvautumaan kehotukseen, se kannattaa tehdä kirjallisesti ja postin saantitodistuskirjeenä, jolla todistetaan postin perillemeno. Mikäli naapuri ei ryhdy kirjeen tiedoksi saatuaan toimenpiteisiin asetetussa kohtuullisessa määräajassa, voitte katkoa juuret ja oksat itse. Liian innokas omatoiminen katkominen ilman naapurille annettua kehotusta ja kohtuullisen ajan varaamista voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen naapuria kohtaan.


Harri Kontturi
Asianajaja, laamanni, varatuomari
Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin Omakotiliiton Jäsenkirjeessä 1/2018. Jäsenenä saat aina ilmoituksen sähköpostiisi kun uusin Jäsenkirje ilmestyy!


Omakotiliiton lakineuvonta vastaa vuodessa lähes 2 000 kysymykseen


Lakineuvonta on kysytyin Omakotiliiton neuvontapalvelu. Jäsenet kysyvät lainopillista neuvoa liki 2 000 kertaa vuodessa ja heidän kysymyksiinsä on vastaamassa yli 30 ammattilaisen verkosto. Jäsenten useimmin kysytyt kysymykset liittyvät kiinteistönkauppaan ja asunto-osakeyhtiöihin sekä kaavoitukseen ja rakentamiseen, mutta myös vakuutusriitatapaukset, vahingonkorvaukset, kuluttajansuoja ja vuokrasuhdeasiat nousevat toistuvasti esille. Lisäksi naapuruussuhteet - ja erityisesti naapurin puut - aiheuttavat yllättävän paljon päänvaivaa, kertovat lakineuvojamme.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä