Myyjän vastuu omakotitalokaupassa

Myyjän vastuu kiinteistökaupassa on viisi vuotta, jos kyseessä on kahden yksityishenkilön välinen kauppa. 

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Myyjän tulee antaa ostajalle oikeaa tietoa kiinteistöstä ja rakennuksesta, eikä mitään kauppaan liittyvää saa jättää kertomatta. Myyjän tulee kertoa totuudenmukaisesti

  1. kiinteistön kunnosta ja siinä olevista puutteista ja vioista
  2. rakennuksen vaurioista tai vaurioepäilyistä
  3. vaurioiden korjaushistoriasta
  4. asuttaessa esiin tulleista seikoista
  5. itse tehdyistä korjauksista ja niiden toteutustavasta
  6. mahdollisista määräysten tai hyvän rakentamistavan vastaisista seikoista
  7. rakennuksen kunnossa tehdyistä selvityksistä ja mittauksista
  8. kaava-asioista, rakennusoikeudesta ja pinta-aloista.

Kuntotarkastus ja kuntotutkimukset

Rakennus tulee tarkastaa huolellisesti, jotta kaikki viat ja puutteet ovat tiedossa. Ennen kauppaa onkin suositeltavaa teettää kuntotarkastus pätevällä kuntotarkastajalla. Myyjän etu on, että kuntotarkastuksessa ehdotetut lisätutkimukset toteutetaan.

Kauppakirja

Myyjän kannattaa käyttää kauppakirjan laadinnassa lakimiestä. Ostajan oikeutta vedota kiinteistön virheisiin voi rajoittaa vain sopimalla virheistä riittävän yksilöidysti, eivätkä ehdot saa olla kohtuuttomia. Kauppakirjassa kannattaa muun muassa siis sopia vaurioiden korjaamisesta ja kenen vastuulla havaitut vauriot ovat.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä