Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan Piiri

Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Tarkoitus ja Toimintamuodot

Tarkoitus ja toimintamuodot

Piirin tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana alueellisena piirijärjestönä
- valvoa omakotitalon, vapaa-ajan asunnon sekä pienkiinteistön omistajien, haltijoiden ja osakkeenomistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja,
- edistää ja ohjata omakoti- ja muun pientaloasumisen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia,
- liiton edunvalvonnan järjestäminen ja tukeminen toimialueellaan sekä
jäsenyhdistysten yhteistoiminnan ja yhteisten pyrkimysten kehittäminen sekä etujen valvonta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri
- pitää yhteyttä toimialansa alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin,
- seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä alueellisella ja paikallisella tasolla,
- osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa,
- johtaa ja tukee järjestäytymisen kehittämistyötä toimialueellaan,
- tukee alueensa jäsenyhdistysten toimintaa ja kehittämistä,
- voi liittyä tarvittaviin järjestöihin ja toimia niiden kanssa yhteistyössä,
- edustaa jäsenkuntaansa sekä
järjestää esitelmä-, koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia