Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan Piiri

Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan Piiri

 

Omakotitalkkari auttaa

Omakotitalkkarit tarjoavat erilaisia pihan- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja ikääntyville omakotiasukkaille, jotta he voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistysten jäsenille. Tällä hetkellä Omakotitalkkareita on noin 150 yli 80 yhdistyksessä eri puolilla Suomea.

Omakotitalkkari siivoaa sekä tekee pihatöitä ja pienimuotoista kiinteistön kunnostusta. Nämä fyysiset työsuoritukset antavat omakotiasukkaille palveluja, jotka eniten auttavat kotona asumista. Ammattiosaamista vaativaa työtä ei tehdä, vaan ajatuksena on antaa naapuriapua ja jokamiestyötä.
Suomen Omakotiliitto aloitti Omakotitalkkaritoiminnan Uudenmaan TE-keskuksen osittain rahoittamana Asumisapu-projektina Helsingissä ja Uudellamaalla maaliskuussa 2002. Uudenmaan piirin ja Helsingin piirin Omakotitalkkari-projektit eriytyivät omiksi projekteikseen 1.3.2007.

Tämän jälkeen toiminta on laajentunut lähes koko maahan. Omakotitalkkaritoiminnasta vastaa aina paikallinen omakotiyhdistys, jonka palveluksessa ja alueella talkkari toimii. Palvelua tarjotaan yhdistyksen jäsenille pientä korvausta vastaan. Piirien projektipäälliköt auttavat yhdistyksiä talkkaritoiminnan hallinnollisissa ja työsuhdeasioissa. Liiton piirijärjestöt vastaavat alueprojekteista.

Tällä hetkellä Omakotitalkkareita on koko Suomessa n.150, Uudellamaalla on 34 talkkaria ja Helsingissä 19 talkkaria.

Yhteyden omakotitalkkariin saat pyytämällä puhelinnumeron kunkin jäsenyhdistyksen talkkarivastaavalta.  

Uudenmaan piirin Omakotitalkkari-projekti

 

Raija Åhman
Projektiassistentti
tavattavissa puhelimitse arkisin klo 9-12

Omakotitalkkari-projekti
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry
Unikkotie 13
01300 Vantaa
puh. 050 300 5734
assari.uusimaa@omakotiliitto.fi

YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT
-Yhdistys (hallitus) päättää tehdä jäsenilleen kartoituksen talkkaritarpeesta
-Kartoituksen tuloksen perusteella hallitus päättää lähteä Omakotitalkkaritoimintaan
-Yhdistys antaa valtakirjan projektipäällikölle toimenpiteiden aloittamiseksi
-Yhdistys haastattelee ja valitsee työntekijän
-Yhdistys nimeää talkkarivastaavan/ työnjohtajan ja työryhmän, joka/jotka vastaavat Omakotitalkkarin tehtävistä ja työhönopastuksesta
-Yhdistyksen hallitus määrittelee talkkaripalvelusta asiakkaalta laskutettavan tuntihinnan (nyt keskiarvo on 9-10 euroa per tunti)
-Toiminnan alkaessa palvelusta informoidaan ja sitä markkinoidaan jäsenistölle yhdessä projektipäällikön kanssa
 

OMAKOTIYHDISTYKSET TYÖNANTAJINA
-Yhdistykset toimivat työnantajina ja valitsevat keskuudestaan talkkarivastaavan eli työnjohtajan

-Talkkareiksi työllistetään pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella tai osatyökykyisen tuella
-Palkanmaksutoiminnot hoidetaan keskitetysti projektin toimistosta
-Työnantajavelvoitteet ja vakuutukset sekä yhteydet TE-toimistoon hoidetaan keskitetysti toimistosta

PROJEKTIN TUKI YHDISTYKSELLE
-Saatetaan yhdistys työnantajakuntoon, haetaan Y-tunnus. (verohallinto)
-Tehdään palvelutarvekartoitus toiminta-alueella yhdessä yhdistyksen kanssa
-Suoritetaan työvoimatoimiston kanssa sopivien hakijoiden esivalinta tarjottavaksi yhdistykselle
-Avataan yhdistyksessä omakotitalkkaritoimintaan pankkitili, jonka yhdistys omistaa
 

POLUTUS
-Vuodesta 2008 alkaen talkkareille on tarjottu poluttajan palveluita, eli tukea työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, koulutukseen, oppisopimukseen tai yrittäjäksi talkkarityösuhteen jälkeen
- Uudenmaan piirillä ja Helsingin piirillä on yhteinen poluttaja, joka on palkkatuella työllistetty
-Talkkarit vastaavat kyselyyn, jossa he kertovat kiinnostuksen kohteistaan ja toiveistaan yleensä sekä halukkuudestaan osallistua jatkotoimenpiteisiin
-Poluttaja on suoraan yhteydessä talkkareihin ja auttaa heitä jatkomahdollisuuksien ja –suunnan löytämisessä henkilökohtaisella tasolla

Poluttajan tehtäviä:
-Työnhakusuunnitelman ja CV:n tekeminen yhdessä talkkarin kanssa
-Koulutushalukkuuden kartoittaminen ja avustaminen koulutuspaikkojen etsimisessä ja hakemisessa
-Yrittäjyysmahdollisuuksien kartoittaminen ja henkilön avustaminen siihen liittyvissä asioissa, kuten starttiraha, yrittäjäkoulutus jne.

Tavoite:
Tavoitteena on, että kaikista palkkatuetussa työssä olevista 50% työllistyisi jatkossa avoimille työmarkkinoille, koulutukseen, oppisopimukseen tai yrittäjiksi.