Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Yli puoli vuosisataa aktiivista järjestötoimintaa

Suomen Omakotiliitto perustettiin 30.3.1947. Sen alkuperäinen nimi oli Suomen Esikaupunkien Kiinteistöliitto. Perustamisen kimmokkeena toimi sodan jälkeen vallinnut asuntopula ja tarve ajaa omakotitaloasukkaiden etuja. Liitto halusi olla mukana entisten rintamasotilaiden järjestötoiminnassa, jolla etsittiin kohtuullista ratkaisua omakotitalojen rakentamismenoihin. Perustamisesta lähtien liitosta on saanut rakennusteknillistä ja lainopillista neuvontaa.

Uusi liitto kokosi kaikkien omakotitaloalueiden ja jopa varakkaiden huvila-alueiden talonomistajat yhteistyöhön.  Suomen Esikaupunkien Kiinteistöliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan liityttiin yli puoluerajojen.

Jo toisena toimintavuotenaan Suomen Esikaupunkien Kiinteistöliitto saavutti vakiintuneen aseman lausunnon antajana. Liiton edustajia kutsuttiin muun muassa eduskunnan valiokuntiin ja lainvalmistelukuntaan. Ensimmäinen saavutus edunvalvontatyössä oli muutokset omakotikiinteistöjen verotukseen vuonna 1948.

Alan johtava järjestö

Suomen Esikaupunkien Kiinteistöliitto muutti nimensä Suomen Pienkiinteistöliitoksi vuonna 1949 ja siitä tuli 1950-luvulla alan johtava järjestö. Se ajoi muun muassa vuokrasäännöstelyn purkua sekä muutoksia asuntojen pakkovälitykseen ja vuokralaisten irtisanomissuojaan. Toiminta perustui vapaaehtoistyöhön ja jäsenmaksuihin, koska valtionapua ei ollut ja tukijoita oli hyvin vaikea saada. Kansainvälinen yhteistyö alkoi puheenjohtaja Toivo Raulon toimeliaisuuden ansiosta 1950-luvun alussa.

Vuosina 1958−1972 liiton toimintaan vaikutti valtava muuttoliike ja asuntorakentamisen painottuminen kerrostalotuotantoon. Liiton jäsenmäärä kasvoi hitaasti aina 1990-luvulle asti, jolloin se lähes kaksinkertaistui
24 110:sta  42 000:een. Nykyään Omakotiliiton jäsenmäärä on yli 75 000.

Mittavat jäsenedut

Jäsenalennuksia ryhdyttiin tarjoamaan 1980-luvulla. 1990-luvulla otettiin käyttöön jäsenkortit, ja Suomen Pienkiinteistöliitto muutti nimensä Suomen Omakotiliitoksi vuonna 1993. Muutosta perusteltiin edunvalvonnan tehostamisella ja sillä, että uusi nimi tuo toiminnan luonteen paremmin esille.

Liiton oma lehti alkoi ilmestyä säännöllisesti tabloid-muotoisena vuonna 1992. Se muuttui aikakauslehdeksi 2000-luvulla. Aluksi Suomen Omakotilehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa, mutta vuodesta 2005 lähtien lehti on ilmestynyt viisi kertaa vuodessa.

Omakotitalkkarit ovat auttaneet ikääntyneitä liiton jäseniä vuodesta 2002 lähtien, jolloin omakotiyhdistykset alkoivat työllistämään pitkäaikaistyöttömiä talkkareiksi. Omakotitalkkaritoiminta laajeni nopeasti, ja nykyisin omakotitalkkareita on jo noin 200 ympäri Suomen 120 yhdistyksessä.

Vuonna 2004 Omakotiliitossa siirryttiin keskitettyyn jäsenmaksuperintään, mikä on helpottanut jäsenyhdistysten työtä. Seuraavana vuonna jäsenrekisterialusta laajennettiin liiton toimiston lisäksi myös yhdistysten yhteiskäyttöön.

Omakotiliitolla on ollut useita energianeuvontaprojekteja historiansa aikana. Se on antanut energianeuvontaa sekä jäsenille että kaikille pientaloasukkaille.

2000-luvulla liiton toimintaa on tehty tunnetuksi useiden projektien avulla ja osallistumalla vuosittain asumisen ja rakentamisen keskeisiin valtakunnallisiin messutapahtumiin, kuten Omakoti-messuille sekä asunto- ja loma-asuntomessuille. Jäsenille on neuvoteltu erilaisia taloudellisia etuja edullisista sähkösopimuksista rakennuskoneiden vuokraukseen asti.  Myös jäsenten etuja on valvottu aktiivisesti. Suomen Omakotiliitto on ollut ajamassa esimerkiksi vuoden 2011 valtion budjettiin 30 miljoonaa euroa energiakorjausavustuksiin.