Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu

Laajasalon Pienkiinteistöyhdistys

Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Kokouspöytäkirja 3/2011

LAAJASALON
pienkiinteistöyhdistys r y
Degerö egnahemsförening r f

                                                                                                 Pöytäkirja 3 / 2011        1/2

 

 

 

Pöytäkirja Laajasalon Pienkiinteistöyhdistys ry:n johtokunnan kokouksesta, joka pidettiin 14.4.2011 klo 18.30 Ylistalolla Laajasalossa kaakkoisessa Helsingissä.

 

 

Osallistuminen:

Varsinaiset jäsenet.

 

Into Anttila, (poissa)

Pentti Lepistö, (paikalla)

Risto Marttinen,(poissa)

Tiina Meling, (paikalla)

Mika Penttinen, puheenjohtaja (paikalla)

Keijo Salerma, (paikalla)

Tom Westerlund, (poissa)

Eränen Mirja, (paikalla)

 

Varajäsenet.

 

Katariina Vilkuna, (poissa)

Teo Eklund, (poissa)

 

 

    Kokouksen avaus.

 

        Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

 

 

   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

 

        Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

  Työjärjestyksen sopiminen ja esityslistan hyväksyminen.

 

        Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

 

 

   Edellisten kokousten pöytäkirja.

 

       Hyväksyttiin johtokunnan pöytäkirja 2/2011.

 

 

 

 

 

 

 

  Muut asiat.

 

a)        2010 Tilinpäätös ja tilintarkastus hyväksyttiin ja allekirjoitettiin

 

b)        2010 kauden toimintakertomus hyväksyttiin

                                                                                                      

6§ Seuraava kokous.

 

             

       Johtokunta kokoontuu 10.5 tiistaina 18.30 ylistalolla, Laajasalo-päivät mielessä sekä

       kesäkuun puutarhavierailujen ajankohtaa pohtien.

 

  Kokouksen päättäminen.

 

      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

     

 

 

    _____________________                              ______________________                          

     Mika Penttinen                                                      Tiina Meling

      Puheenjohtaja                                                       Kokouksen sihteeri