Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

ATK-taitoja ikäihmisille

ATK–TAITOJA IKÄIHMISILLE -HANKE

Suomen Omakotiliitto sai RAY:ltä rahoituksen kolmivuotiseen Atk-taitoja ikäihmisille -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä omakotitalouksissa asuvien ikäihmisten vireyttä, estää erakoitumista, tuoda mielekästä tekemistä ja avata uusi maailmaa ja sitä kautta parantaa elämän laatua. Monien palvelujen kuten pankkipalvelujen siirtyessä sähköiseksi asiointitaitoa verkossa tarvitaan. Mm. internet tarjoaa monenlaista tietoa ja palveluja, joita perinteisistä tietolähteistä ja paikoista on enää lähes mahdotonta saada. Hankkeen ohjaus Omakotiliiton tasolla on päättynyt vuoden 2009 lopussa. Omakotiyhdistykset voivat edelleen perustaa paikallisia opintoryhmiä.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ollut opettaa ikäihmisille perustaidot internetin ja sähköpostin käytöstä tiedonhakuun ja yhteydenpitoon sekä luoda valmiudet tekstiasiakirjan luomiseen.

Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeen puitteissa koulutetaan omakoti- ja kyläyhdistysten aktiivijäsenistä ohjaajia, jotka keräävät ympärilleen paikallisia opintoryhmiä, joissa atk-taitojen koulutus tapahtuu. Ryhmät kokoontuvat pääasiassa ohjaajien kotona tai tiloissa, jossa toiminnan on luontevaa tapahtua. Ohjaajien toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

Hankkeen kohdealueena on koko maa.

Hankkeen toimintaa ovat tukeneet Suomen Kylätoiminta Ry, Vanhustyön Keskusliitto ry ja Suomen Kuntaliitto.