Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Hyvä tietää Sähköistysopas

Rakennusalan sähköistysoppaasta hyötyä myös tilaajalle

Nykyaikaisessa rakentamisessa rakennussähköistyksellä on koko ajan lisääntyvän taloautomaation ansiosta yhä suurempi merkitys. Oppaan tavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa sähköistystöiden prosesseista, määräyksistä, tarkastuskäytännöistä ja pätevyysvaatimuksista niin rakennusalan edustajille, kuten vastaaville mestareille, valvojille ja työn suorittajille ja myös työn tilaajil­le.

Ammattitaitovaatimukset sähköalan töissä

Sähkötyöt eivät ole jokamiehen oikeus. Perusvaatimus on, että itsenäisesti sähköalan töitä tekevän hen­kilön tulee olla riittävän ammattitaitoinen ja tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Muun muassa johtojen asentaminen samoin kuin esim. maakaapelin asennus on sähkötyötä, jossa on otettava huomioon esim. asennustavan vaikutus kaapelin jäähtymisolosuhteisiin ja kuormitettavuuteen. Virheellinen asennus voi joh­taa tulipalon riskiin, materiaalivaurioihin ja niiden kautta myös henkilövahinkoihin.

Määrättyjä pieniä sähköalan töitä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä, on sallittua tehdä riittävää huolellisuutta noudattaen ilman sähköalan koulutusta tai työkokemusta.

Nämä kaikille sallitut sähkötyöt ovat

1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä,

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoi­hin kohdistuvia sähkötöitä,

3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta sekä

4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaamista, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoi­mintaan.


Tee aina kirjallinen sopimus!
Sähköurakan onnistumisen varmistat tekemällä aina kirjallisen sopimuksen. Rakennusalan järjestöt ovat neuvotelleet kuluttaja-asiamiehen kanssa kuluttajien kanssa tehtäviä urakkaso­pimuksia koskevat tarjous- ja sopimuslomakkeet ja niihin liittyvät yleiset sopimusehdot.

Pieniin urakoihin taas soveltuu kuluttajaviraston sopimuslomake ”Pienremontin sopimus”.

Alle 10 000 euron urakoissa noudatetaan rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä sopimusehtoja, REYS-8 1995

Sopimusehdot määrittelevät mm.

– ennakkomaksuja ja maksuerien määräytymistä
– urakkahinnan muutoksia (arvonlisävero, lainsäädännölliset kustannusmuutokset ym.)
– urakkasopimuksen muutoksia ja lisäyksiä
– urakka-asiakirjojen tulkintaa
– urakkasuoritusta ja urakkakohdetta koskevaa vaaranvastuuta
– urakkakohteen vakuuttamista
– urakoitsijan neuvontavelvollisuutta
– urakkasuorituksen viivästymisen ja virheen seuraamuksia
– urakoitsijan, tavarantoimittajan ja aliurakoitsijan virhevastuuta
– tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta ja sen laiminlyönnin seuraamuksia.


Yli 10 000 euron urakoissa noudatetaan rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä sopimusehtoja, RYS-9 1998

Edellisten sopimusehtojen lisäksi RYS-9 1998 sisältää ehdot seuraaville asioille:

– vakuudesta, joka urakoitsijan on asetettava tilaajalle, jos tilaaja maksaa ennakkomaksuja
– urakoitsijan viivästyssakosta
– vastaanottotarkastuksesta
– vuositarkastuksesta.

 

Sopimukset ja sopimusehdot

Pienremontin sopimus
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus, REYS-8 1995
Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot, REYS-8 1995
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus, RYS-9 1998
Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot, RYS-9 1998


Lähteet

Opas, Rakennusalan sähköistysopas
Oppaaseen liittyvä koulutusmateriaali
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus http://www.stek.fi/
Linkki oppaaseen http://www.stek.fi/2013/2014/fi_FI/Rakennustyomaan_sahkoistysoppaalla_kohti_sujuvampaa_yhteistyota/