Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

PILKEKATTILALÄMMITTÄJÄN ENERGIANSÄÄSTÖOPAS

Pikavinkit

Pilkkeet eli klapit ovat uusiutuvaa energiaa. Oikein käytettynä niiden hyödyntäminen on taloudellista ja ympäristöä säästävää. Suuri osa suomalaisista tuottaa käyttämänsä pilkkeen itse, jolloin lämmittäminen on erittäin edullista. Vielä edullisempaa se on, jos lämmittää oikein ja energiatehokkaasti. Samalla ympäristöön pääsee vähemmän pienhiukkasia ja puun polton vaikutukset lähiympäristön ilman laatuun vähenevät.

 • Kun käytät lämpöä ja lämmintä vettä järkevästi, vaikutat merkittävästi lämmön tarpeeseen ja sitä kautta pilkkeen kulutukseen.
 • Käytä kuivaa polttoainetta. Säästöä syntyy silloin 10–20 prosenttia verrattuna kostean polttoaineen käyttöön.
 • Varmista palamisilman saanti. Ilman tuloaukko kattilahuoneeseen on oltava noin kaksinkertainen hormin pinta-alaan nähden. Noudata kattilan valmistajan ohjeita ilman säätämisestä.
 • Pidä huolta kattilastasi, ettet päästä lämpöä harakoille. Yhden millimetrin paksuinen nokikerros lämmönvaihtopinnoilla huonontaa lämmönsiirtoa noin viisi prosenttia ja lisää polttoaineen kulutusta 2–3 kg lämmityskertaa kohti.
 • Kattilan likaantumisen voi nähdä savukaasun lämpötilaa seuraamalla.
 • Kiinteistön omistaja vastaa nuohouksesta. Nuohooja tilataan savuhormin puhdistukseen kerran vuodessa.
 • Hanki hyvin eristetty, energiatehokas vesivaraaja. Se parantaa merkittävästi lämmön tuottamisen hyötysuhdetta.
 • Eristä kattila ja varaajan latausputket hyvin.
 • Lämmönjakojärjestelmän automaattinen säätöventtiili (suntti), joka säätää menoveden lämpötilaa, maksaa nopeasti itsensä takaisin käsisäätöiseen venttiiliin verrattuna.
 • Kattilan vaihdon kannattavuuteen vaikuttaa muun muassa kattilatyyppi ja kattilan ikä.
 • Aurinkolämpöjärjestelmä tehostaa pilkekattilan lämmön tuotantoa ja vähentää työn tarvetta erityisesti kesällä.


Tutustu oppaaseen
Oppaasta löydät tietoa pilkkeen energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista, kattilan huollosta ja sekä tietoa eri kattilatyyppien energiatehokkuudesta. Tutustu oppaaseen tästä.

Ajankohtaista
Omakotiliitto on mukana yhdessä bioenergia-alan toimijoiden kanssa vuonna 2014 käynnistyneessä ”Kutteri” -ohjelmassa. Tavoitteena on neuvonnan ja opastuksen avulla parantaa pientalojen tulisijojen tehokkuutta ja käyttöä esimerkiksi lämmitysjärjestelmien kunnossapidolla, hyvälaatuisen polttoaineen käytöllä, varaajalla ja aurinkolämmön yhdistämisellä järjestelmään.

Puun pienpolton haittavaikutuksista ja sen aiheuttamista hiukkaspäästöistä on viime aikoina kirjoitettu mediassa. Omakotiliiton liittovaltuusto antoi puunpoltosta julkilausuman kokouksessaan 25.4.2015. ”Omakotiliiton mielestä valistus ja hyötytiedon välittäminen sekä kansalaisten kannustaminen oikeaan puun polttamiseen ovat hyviä keinoja vähentää haitallisia pienhiukkaspäästöjä.” Lue lisää

Lähteet

Kutteri-ohjelma, tehokkaasti puulla