Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

HYVÄ TIETÄÄ NUOHOUKSESTA

Muista kutsua nuohooja säännöllisesti!

Omakotitalon omistajana tai haltijana vastaat siitä, että nuohous on järjestetty lain ja asetuksen vaatimalla tavalla. Vakituisessa käytössä olevan asunnon tulisijat tulee nuohota vuoden välein ja yksityisessä vapaa-ajankäytössä olevien rakennusten tulisijat tulee nuohota kolmen vuoden välein. Jos vuokraat vapaa-ajan asuntoasi, täytyy tulisijat nuohota kerran vuodessa.

Nuohouksen järjestämisestä vastaa kunkin alueen pelastustoimi. Pelastustoimi voi tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Nuohoojien yhteystiedot

Kätevimmin löydät alueesi nuohoojan yhteystiedot osoitteesta www.nuohoojat.fi. Klikkaa Nuohousalan keskusliiton sivulta oikealta “Hae nuohoojaa”.

Ajankohtaista

1.7.2011 voimaan tullut pelastuslaki mahdollistaa nuohouksen vapauttamisen kilpailulle. Tällöin pelastustoimi voi päätöksellään järjestää nuohoustoimen niin, että asiakas valitsee nuohoojan itse. Myös hinnan määrittely on tällöin asiakkaan ja yrityksen välinen asia.


Lähteet
Pelastustoimi, http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/ehkaise-palon-syttyminen/noudata-saannoksia/nuohous-ja-tulisijat
Pelastuslaki, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539
Nuohousalan Keskusliitto, www.nuohoojat.fi

 

Haluatko kommentoida tätä Hyvä tietää -artikkelia? Lähetä kommenttisi sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.fi

 

(Kuva: Raili Sallinen)