Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Energiatehokkuutta pientaloon

Energianeuvonnan kysyntä kasvaa koko ajan

Omakotiasujilla ja uudisrakentamista suunnittelevilla on kova tarve saada puolueetonta neuvontaa energiatehokkuudesta. Suomen Omakotiliiton järjestämissä Energiailloissa on käynyt tuhansia ihmisiä hakemassa tietoa. Tilaisuudet ovat osa liiton Energiatehokkuutta Pientaloon -hanketta.

Kasvaneet energialaskut ja muuttuvat rakentamismääräykset ovat kuluneen vuoden aikana saaneet ihmiset etsimään keinoja vähentää energiankulutustaan. Tietoa keinoista on haettu samalla, kun on ihmetelty kovaa vauhtia, jolla viranomaiset pyrkivät EU:n asettamiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

– Suomen Omakotiliiton 265 jäsenyhdistystä ja yli 75 000 jäsentä ovat toimineet kattavana otoksena Suomen pientaloasukkaista. Energiatehokkuutta Pientaloon -projektissa tarjotaan keinoja tehostaa energian, veden ja sisäilman käyttöä sekä välineitä kustannusten entistä tarkempaan seurantaan. Näin parannetaan asukkaiden hyvinvointia, hankkeen projektipäällikkö Jari Hokka toteaa.

Tietoa parhaista keinoista kannattaa levittää laajasti

– Pienellä osalla pientalossa asuvia on jo tietoa siitä, miten oikeilla laitteistovalinnoilla ja jokapäiväiseen asumiseen liittyvillä toimenpiteillä pienennetään energialaskua. Samaan aikaan iso osa ihmisistä ei kuitenkaan ole kiinnostunut energiasäästöstä tai ei tiedä, mistä hakea tietoa. Tietoisuuden nostaminen onkin energianeuvonnan päätavoite. Kokemusten jakaminen on tehokas tapa levittää hyväksi koettuja keinoja, Jari Hokka sanoo.

Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistysten tilaisuuksissa parhaat keinot käydään esityksissä läpi, ja tieto leviää nopeasti eteenpäin.

Kiinteistöä kannattaa hoitaa ennakoivasti ja suunnitelmalliseesti. Huollon tavoitteena on energiatehokas, toimintaolosuhteiltaan terveellinen ja turvallinen sekä viihtyisä koti tai vapaa-ajanasunto rakennuksen koko taloudellisen käyttöiän ajan.

Omakotiliiton kokemuksia hyödynnetään muissakin hankkeissa 

Omakotiliiton keräämää tietoa kuluttajien kokemuksista hyödynnetään myös monissa muissa hankkeissa ja selvityksissä. Liitto on mukana muun muassa tulevia korjausrakentamiseen liittyviä energiatehokkuusmääräyksiä valmistelevassa työryhmässä, joka työskentelee  ympäristöministeriön alaisuudessa. Moniin sisarhankkeisiin ja alan työpajoihin on liiton edustajia kysytty mukaan asiantuntijoiksi.

Energiatehokkuutta Pientaloon -hanke on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta vuosina 2010 – 2011.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGIATEHOKKUUTTA PIENTALOON

Suomen Omakotiliitto järjestää yhdessä Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK:n kanssa hankkeen energiatehokkuustiedon välittämiseksi pientalon rakentajille ja remontoijille sekä pientalossa asuville. Energiatehokkuutta pientaloon -hanke käynnistyi tammikuussa 2010 ja se toteutetaan vuosina 2010 ja 2011.

Neuvontatilaisuuksia ympäri Suomen

Hanke järjestää pientaloasukkaille ja -rakentajille neuvontatilaisuuksia, jotka ovat kuluttajille ilmaisia. Oleellista on että omakotiasukkailla on mahdollisuus kohdata energianeuvojaa kasvotusten. Lisäksi neuvontaa on saatavissa puhelimitse ja sähköisesti. Tilaisuuksien pääsanomana on rakennusten energiatehokkuus ja keinot joilla säästetään energiaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tilaisuuksissa jaetaan materiaalia, mm. cd-aineisto asumisen energiakulutuksesta, voimassa olevista määräyksistä, eri lämmitysjärjestelmien vertailuista  sekä keinoista yleisesti kuluttaa vähemmän. Neuvontatilaisuudet käsittävät rakentajatapahtumia, remontoijatapahtumia, kuntatapahtumia, tupailtoja sekä muita hankkeen toteuttajien tai yhteistyökumppaneiden järjestämiä tilaisuuksia. Tilaisuuksista informoidaan toteuttajajärjestöjen kotisivuilla www.omakotiliitto.fi ja www.prkk.fi. Hanketta ja tilaisuuksia esitellään Omakoti lehdessä ja Viihtyisä Koti -lehdessä.

 

Energiatehokkuutta pientaloon -hanke TIEDOTE 11.5.2010