Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Organisaatio

Suomen Omakotiliitto on kolmiportainen liitto, jossa on valtakunnallista, alueellista ja paikallista toimintaa. Liiton varsinaisia jäseniä ovat paikallisesti toimivat jäsenyhdistykset.  Nämä ovat yleisemmin omakotiyhdistyksiä nimeltään. Jäsenyhdistyksinä on myös vapaa-ajan asumista edistäviä vapaa-ajan asukasyhdistyksiä.
 
Omakotiliitto toimii valtakunnallisesti. Liiton toiminta-alue on jaettu 14 eri piiriin. Näissä piireissä alueellista toimintaa harjoittavat piirijärjestöt. Yksi piirijärjestöistä on nimeltään vapaa-ajan asukkaiden liitto. Sen toiminta-alue on koko Suomi.
 
Paikallisesti toimivia jäsenyhdistyksiä ja alueellisesti toimivia piirijärjestöjä kutsutaan yhteisesti jäsenjärjestöiksi.
 
Pientaloasukkaat kuuluvat jäseninä paikallisiin yhdistyksiin. Näiden yhdistysten kautta pientaloasukkaat pääsevät nauttimaan Omakotiliiton ja piirijärjestön tarjoamista eduista ja palveluista. Jos asuinalueella ei ole paikallisesti toimivaa liiton jäsenyhdistystä, niin pientaloasukas voi kuulua yleisiin pienkiinteistöyhdistyksiin joko alueellisiin tai valtakunnalliseen ja saada näiden yhdistysten jäsenyyden myötä liiton ja piirijärjestön edut käyttöönsä.

Liiton jäsenyhdistysten kautta liiton toiminnassa on mukana yli 75 000 henkilöjäsentä. Puhutaan myös jäsentalouksista, koska yleensä aina yksi henkilö per talous on jäsenenä paikallisessa omakotiyhdistyksessä.

Suomen Omakotiliitto on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää pientalovaltaista elämänmuotoa Suomessa.  Pientaloasukas voi saada järjestödemokratian keinoin äänensä kuuluviin aina valtakunnan tasoiseen järjestötyöhön asti. Koko järjestörakenne toimii yksittäisen pientaloasukkaan hyväksi.